Yksilöllisellä polulla työelämään

Etusivu / Suomeksi / Info / Kehittämispalvelut / Projektien esittelyt / Yksilöllisellä polulla työelämään

Yksilöllisillä poluilla työelämään: OPH

Projektinkesto: 24.5.2013 - 31.12.2014

Kokonaisbudjetti: 48000 €

Kohderyhmä:
Hankkeeseen osallistuvien oppilaitosten opettajat ja opetusta tukeva henkilöstö, opiskelijat, oppilaitosten työssäoppimispaikkojen työpaikkaohjaajat ja muu henkilöstö

Projektin tavoitteet:
Hankeen tavoitteena on Laajennetun työssäoppimisen yksilöllisten opintopolkujen mm. nopeutettujen polkujen tutorointi omassa oppilaitoksessa kaikille koulutusaloille ja myös muihinkin oppilaitoksiin. Yksilöllisten opintopolkujen suunnittelun, toteutuksen, ohjaamisen ja arvioinnin laadun kehittäminen laajennetussa työssäoppimisessa.

Nuorten oppisopimusmallin kokeileminen(2+1 malli) ja mahdollinen käyttöönotto oppilaitoksessamme.
Tieto- ja viestintätekniikan laajempi hyödyntäminen työssäoppimisessa ja atto -aineiden suorittamisessa yksilöllisesti työssäoppimisen yhteydessä.

Tulokset:
Yksilölliset opintopolut ottaminen koulutusaloilla laajemmin käyttöön ja saada opiskelijat valmistumaan nopeammin työelämään ja saamaan hitaammin edistyvät sitoutumaan opiskeluun ja valmistumaan määräajassa.

Pyrimme lisäämään yritysyhteistyötä ja saamaan koulutusaloille lisää pysyviä kumppanuuksia yritysten kanssa.
Opiskelijoiden opintopolkujen henkilökohtaistamisen, valinnaisuuden ja monipuolisten toimintaympäristöjen lisääminen.
Ammattitaitoa täydentävien tutkinnonosien työelämälähtöisyyden lisääminen ja mahdollista integrointi ammattiaineisiin ja työssäoppimiseen.

Tieto- ja viestintätekniikan lisäämisenä ja hyödyntämisenä opetuksen tukena ja oppimisympäristönä sekä työssäoppimisen valvonnan ja ohjauksen monipuolisempana apuvälineenä.

Yhteistyötahot:
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu ja Savon ammatti- ja aikuisopisto, Sakky

Yhteyshenkilö:
projektivastaava Eija Vesterinen, Ylä-Savon ammattiopisto
puh. 0400 783 461 
eija.vesterinen@ysao.fiRahoittajia:
131274_OPH_hankelogo.jpg        Päivitetty: 29.1.2015 sari.komulainen@ysao.fi