Yhteiselle osaavalle polulle

Etusivu / Suomeksi / Info / Kehittämispalvelut / Projektien esittelyt / Yhteiselle osaavalle polulle

Yhteiselle osaavalle polulle -hanke

Kesto

2.6.2014 – 31.12.2015

Budjetti

33 897€

Rahoittaja

Opetushallitus

Hankevastaava

Eija Vesterinen, 0400 793 461, eija.vesterinen@ysao.fi

Kohderyhmä: Hankkeen kohderyhmiä ovat yhteisten aineiden opettajat ja ammatinopettajat, opiskelijat, opetussuunnitelmien kehittäjät (ops ohjaajat) ja ohjaushenkilökunta. Kohderyhmiä ovat myös oppilaitosten johto ja keskijohto. Kohderyhmään kuuluvat myös tukipalvelujen edustajat, jotka vastaavat opiskelijahallintojärjestelmästä ja sen kehittämisestä

Projektin tavoitteet:
Kotaan asiantuntijaverkoston ja järjestetään verkostotapaamisia, joissa sovitaan yhteiset toimintamallit ja valmistaudutaan uusien tutkinnon perusteiden käyttöönottoon 1.8.2015.Haetaan tietoa muutoksesta kokoamalla koulutuksenjärjestäjien edustajista ne, jotka ovat osallistuneet valtakunnan perusteiden tekemisiin ja haetaan heiltä ennakkotietoa linjauksista, jonka jälkeen kouluttaudutaan muutokseen. Suunnitellaan ja tehdään toimintamalli, jonka mukaan koulukohtaiset toimintamallit jalkautuvat yhteisistä toimintamalleista. Koulutetaan koulun johto ja opettajat osaamisperusteisen tutkinnon perusteiden toimeenpanon vaatimuksista sekä suunnitellusta mallista tietoisiksi. Otetaan ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien opettajat ja ammatillisten aineiden opettajat mukaan suunnittelemaan uusia yhteisiä tutkinnon osia yhdessä. Koulutetaan opiskelijat osaamisperusteisen tutkinnon perusteista tietoiseksi.

Tulokset: Työstetään ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien opettajien ja ammatillisten aineiden opettajien yhteistyönä suunnitellut uudet yhteiset tutkinnon osat. Pidetään ohjeistuksia ja koulutukset johdolle ja opettajille jolloin osaamisperusteisuus tieto ja käyttöönotto siirtyy kaikkien opettajien ja esimiesten käyttöön. Opiskelijahallintajärjestelmän muutosmerkinnät ja niihin liittyvä ohjeistus huolehditaan ao. henkilöstölle Uusien yhteisten tutkinnon osien valintaprosessin toteutussuunnitelma ja prosessiin liittyvä ohjeistus. Päivitetään osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen ohjeet. Otetaan käyttöön uusien yhteisten tutkinnon osien arviointisuunnitelma. Otetaan käyttöön uusien yhteisten tutkinnon osien tutkintokohtaisia integrointimalleja.

Yhteistyötahot: Sakky, Ekami, Jao, Esedu, Samiedu, Sampo, Ysao

Hanketoimijat YSAO: Eija Vesterinen, Jori Kortetjärvi, Tuovi Huttunen, Eeva Liisa Partanen, Annika Heikkinen, Sari Hänninen, Paavo Härkönen, Antti Korolainen

 

 

 

Päivitetty: 14.1.2016 tuija.kokkonen@ysao.fi