YTYÄ! Ylä-Savossa on työtä

Etusivu / Suomeksi / Info / Kehittämispalvelut / Projektien esittelyt / YTYÄ! Ylä-Savossa on työtä

YTYÄ! Ylä-Savossa on työtä

Kesto

1.5.2017 - 31.10.2018

Budjetti

714 578 €

Rahoittaja

Etelä-Savon ELY -keskus

Hankepäällikkö

Hankepäällikkö Leena Toivanen, 0400 792 830, leena.toivanen@ysao.fi

     VipuvoimaaEU_2014_2020_.jpg             EU_ESR_FI_vertical_20mm_.jpg

Hankkeen toteuttajat:

Iisalmen kaupunki (hankkeen hallinnoija):

  • projektipäällikkö Tiina Juutinen, 040 545 9589, tiina.juutinen@iisalmi.fi
  • projektityöntekijä Ritva Ikonen, 040 830 2734, ritva.ikonen@iisalmi.fi
  • projektityöntekijä Jenna Hartojoki, 040 482 4594, jenna.hartjoki@iisalmi.fi

 

Ylä-Savon ammattiopisto:

  • hankepäällikkö Leena Toivanen, 0400 792 830, leena.toivanen@ysao.fi 
  • opintosihteeri Sari Tuunela, 040 729 4118, sari.tuunela@ysao.fi

Kohderyhmä

Keskeisintä kohderyhmää ovat ennen kaikkea työttömät tai työttömyysuhan alaiset henkilöt, joilla on kohdetoimialoja ajatellen soveltuvaa taustakoulutusta tai työkokemusta.

Hankkeen kohderyhmänä ovat yritykset niiltä toimialoilta, joilla työllistymisnäkymät Ylä-Savossa ovat tällä hetkellä erityisen hyvät kuten teolliset alat sekä tietyt myynti- ja palvelualan tehtävät.

 
Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tuoda näkyväksi Ylä-Savon työllistymismahdollisuuksia ja ohjata motivoitunutta työvoimaa näille toimialoille ja yrityksiin. Tavoitteena on yksilökohtaisten koulutusten ja valmennusten kautta ohjata 100 työntekijää työllistäville toimialoille.

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän tehtävänä hankkeessa on kartoittaa ja ohjata ammatillisen tutkinnon suorittaneita (1-3 vuotta tutkinnon suorittamisesta) ja opiskelevia nuoria rekrytoiviin yrityksiin. Lisäksi motivoituneille työnhakijoille järjestetään 50 kpl ammattitaidon arviointia ja/tai työnäyttöjä, sekä kehitetään työelämävalmennuksen ja työhön perehdytyksen palveluja. Teknologia-alan yritysten rekrytointitarpeiden täsmentämisen ja sopivien koulutustuotteiden kautta voidaan myös vastata työvoimapulaa kokevien yritysten työntekijätarpeisiin lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä.

Päivitetty: 31.1.2020 pia.jalkanen@ysao.fi