WERT

WERT MAASEUTUMATKAILUN NAISYRITTÄJÄT

"Women Entrepreneurs in Rural Tourism" eli lyhennettynä WERT on yhteistyökumppanuushanke, johon osallistuu kahdeksan koulutuslaitosta ja -verkostoa kuudesta Euroopan maasta. Euroopan unioni tukee hanketta Leonardo da Vinci -ohjelman kautta. Hankkeen tavoitteena on parantaa eurooppalaisia ammattikoulutusjärjestelmiä. Hanketta koordinoi Norton Radstock College, Iso-Britannia.

Tavoite

Hankkeen tarkoituksena on vastata maaseutumatkailun ja käsityön alalla toimivien naisyrittäjien tarpeisiin. Tavoitteena on kehittää heidän taitojaan sekä parantaa ammattikoulutussektorin tarjoaman koulutuksen laatua. Hanke perustuu aikaisemmin toteutetun European Rural Tourism Development (ERTD) -hankkeen tuloksiin.

Kohderyhmät

• Maaseutumatkailun, käsityön ja elintarviketuotannon alalla toimivat naisyrittäjät

• Naiset, jotka haluavat toimia kyseisillä aloilla saadakseen ammatin ja siten taloudellisen riippumattomuuden
• Ammattikoulutuksen tarjoajat, jotka auttavat naisyrittäjiä kehittämään vaadittavia liike-elämän taitoja, kuten hallintoon, informaatiotekniikkaan ja markkinointiin liittyviä taitoja

Toiminta-aika: Lokakuu 2010 – syyskuu 2012
Kustannusarvio: Koko kumppanuushankkeen budjetti 392 006€
Ylä-Savon ammattiopiston osuus 71920 €

Hankkeen tärkeimmät tulokset

• Tarveanalyysitutkimus, jolla tunnistetaan maaseutumatkailun alalla työskentelevien naisyrittäjien kohtaamia ongelmia, heidän liiketoiminnan kehittämistä koskevia koulutustarpeitaan sekä parhaita koulutusmenetelmiä
• Koulutuspaketti, jossa hyödynnetään lukuisia naisyrittäjille soveltuvia innovatiivisia koulutusmenetelmiä, muun muassa sähköistä oppimista
• Koulutuspaketin pilotointi ja arviointi kohderyhmissä
• Internet-sivustomme osio Euroopan laajuista verkostoitumista ja markkinointia varten

Lisätietoja
Terhi Majamaa, puh 0400-793 149 terhi.majamaa@yso.fi

Rahoittajia:
131274_OPH_hankelogo.jpgEakr.jpg   eu_sosiaalirahasto_pieni_logo.jpg   vipuvoimaaEU_.gif  
ELY_LA01_Logo___FI_B____RGB.JPG 

Päivitetty: 29.1.2015 tuija.kokkonen@ysao.fi