Vaihtoaskel 2

Vaihtoaskel 2

Kesto

1.7.2014 - 31.12.2015

Budjetti

40 000 €

Rahoittaja

ELY-keskus Pirkanmaa

Hankkeen valtakunnallinen yhteinen sivusto

http://www.vaihtoaskel.info

Hankepäällikkö

Leena Toivanen, 0400 792 830, leena.toivanen@ysao.fi

Tavoitteet:

  1. Omistajanvaihdokseen liittyvän osaamisen kehittäminen
  2. Yhteistyön kehittäminen omistajanvaihdosaihepiirin ympärillä sekä näkyvyyden ja tunnettuuden lisääminen omistajanvaihdosteemassa
  3. Tuotekokonaisuuksien koostaminen omistajanvaihdosaihepiirin ympärille, menetelmien ja toimintamallien kehittäminen

 
Hankkeen viimeisenä toimintavuonna 2015 kiinnitetään erityistä huomiota hankkeen tulosten levittämiseen ja jalkauttamiseen käytännön tasolle kunkin oppilaitoksen omalla toiminta-alueella.
 

Ylä-Savon ammattiopiston alueelliset tavoitteet:

  1. Omistajanvaihdokseen liittyvän osaamisen kehittäminen, kohderyhmänä erityisesti luopujayritykset ja oppilaitosten henkilöstön osaamisen kehittäminen
  2. Yhteistyön kehittäminen omistajanvaihdosaihepiirin ympärillä sekä näkyvyyden ja tunnettuuden lisääminen omistajanvaihdosteemassa
  3. Tuotekokonaisuuksien koostaminen omistajanvaihdosaihepiirin ympärille, menetelmien ja -toimintamallien kehittäminen - tavoitteena omistajanvaihdokseen liittyvään muutosprosessiin vastaaminen koulutuksen keinoin

 
Ylä-Savon alueelle kiinnitetään erityistä huomiota hankkeen tulosten levittämiseen sekä tulosten vakiinnuttamiseen käytännön tasolle yhteistyökumppaniverkoston kanssa. Tarpeena on myös selkeyttää oppilaitoksen omaa roolia paikallisessa omistajanvaihdostoimijakentässä.

 
Hankkeen kohderyhmä:

Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti omistajanvaihdostilanteessa olevat yritykset ja ammatinharjoittajat, yritystoiminnasta luopumassa olevat yrittäjät ja näiden yritysten henkilöstö. Lisäksi kohderyhmänä ovat hankkeessa mukana olevat oppilaitokset ja heidän henkilöstönsä, yrittäjyyttä harkitsevat henkilöt sekä hankkeen yhteistyöverkostojen jäsenet ja toimijat.ELY_LA01_Logo___FI_B____RGB.JPG

Päivitetty: 14.1.2016 tuija.kokkonen@ysao.fi