VALTEK

Valtek - valmistavan teollisuuden kilpailukyvyn ja kasvun varmistaminen

Kesto

1.1.2018 - 31.12.2019

Budjetti

978 600 €, josta YSAO:n osuus 299 960 €

Rahoittaja

Etelä-Savon ELY -keskus

Hankepäällikkö

Hankepäällikkö Jarkko Ruotsalainen, 040 1778 536, jarkko.ruotsalainen@ysao.fi

     VipuvoimaaEU_2014_2020_.jpg             EU_ESR_FI_vertical_20mm_.jpg

Hankkeen hallinnoija:

Savon koulutuskuntayhtymä

Osatoteuttajat:

Savonia-ammattikorkeakoulu

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

 

Kohderyhmä

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat maakunnan valmistavan teollisuuden ja sitä palvelevan liiketoiminnan yritykset ja niiden henkilöstö sekä maakunnan ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulun henkilöstö ja opiskelijat. Hankkeen kohderyhmää ovat myös työnhakijat ja ammatin vaihtajat.

 
Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteita ovat:

-Teollisuuden kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen

-Osaamisen varmistaminen organisaatioissa

-Teollisuuden vetovoimaisuuden parantaminen

Hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi toimenpiteet kootaan kolmeen pääalueeseen, jotka ovat:
- Tuotannon ja toiminnan muutokset ja johtaminen
- Yrityslähtöisten opetusmenetelmien kehittäminen
- Vetovoimaisuuden parantaminen

Hanke toteuttaa yrityslähtöisiä koulutuksia, seminaareja ja infotilaisuuksia sekä yritysten ja oppilaitosten yhteistä kehittämistyötä mm. seuraavilla osaamisalueilla.

Tuotannon ja toiminnan muutokset ja johtaminen
- Valmistus- ja palveluverkoston koordinointi ja kehittäminen
- Laatu, ympäristö ja turvallisuus
- Tuotantofilosofioiden soveltaminen

Yrityslähtöisten opetusmenetelmien kehittäminen
- Yrityslähtöisen pedagogiikan kehittäminen
- Oppimisympäristöjen käytön kehittäminen
- TKI-ympäristöjen käytön tehostaminen ja yhteistyö

Vetovoimaisuuden parantaminen
- Alan imagotyö
- Tiedottaminen työmahdollisuuksista ja opiskelupaikoista
- Työnhakijoiden ja alan vaihtajien ohjaaminen alalle

Koulutus

Kiihdytyskaista teknologiaalalle.pdf

 

Päivitetty: 31.1.2020 pia.jalkanen@ysao.fi