Uusiutuvan energian talotekniikan oppimisympäristö

Etusivu / Suomeksi / Info / Kehittämispalvelut / Projektien esittelyt / Uusiutuvan energian talotekniikan oppimisympäristö

Uusiutuvan energian talotekniikan oppimisympäristö

Rahoituslähteet: Pohjois-Savon liitto
EAKR: toimintalinja 2. Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen

Projektin kesto: 1.11.2013 - 31.12.2014

Kokonaisbudjetti: 74 915 euroa

Yhteyshenkilö / t: Projektipäällikkö, Onni Piippo Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
onni.piippo@ysao.fi
0400 793 373


Hankkeen tausta ja tarve
Ylä-Savon alueelle on tullut useita yrityksiä ja kehittämishankkeita, joiden kautta uuden osaamisen
tarve uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseen tulevaisuudessa lisääntyy. Jo tällä hetkellä alueelle rakennettaviin kerrostaloihin asennetaan aurinkokerääjiä sekä maalämmön osuus tärkeänä lämmitysvaihtoehtona on huomattava. Alueen strategisten päämäärien keskeisenä tavoitteena on lisätä puunkäyttöä energialähteenä. Pohjois-Savon alueella uusiutuvan energian hyödyntäminen alueen energian tuotannossa tulee tulevaisuudessa olemaan näkyvässä asemassa.

Aikaisemmissa hankkeissa, joissa on haastateltu yläsavolaisia LVI-alan yrittäjiä, usein esiin tullut osaamistarve alan työntekijöillä on ollut saneerausosaamisen puute sekä uusien järjestelmien ja me-netelmien tunteminen. Uusiutuvan energian koulutusta tulisi järjestää seudullisesti, lähellä yritysten toiminta-aluetta lisäämään osaamista paikallisten yritysten tarvitsemalle työvoimalle.
Uusiutuvan energia-alan tutkimus- ja tuotekehitystyössä hyödynnetään ja tehdään yhteistyötä Pohjois-
Savon alueella Savonia ammattikorkeakoulun, ja Savon ammatti- ja aikuisopiston kanssa mm. hyödyntämällä Toivalassa sijaitsevaa energialaboratoriota. Esimerkiksi tietojen siirto energiansiirrosta,
tuottamisesta ja käyttämisestä voidaan opetella ja harjoitella kauko-ohjatusti tietoverkoissa, samoin
kuin oikeidenkin asuintalojen energian seuranta.

Hankkeen kuvaus
Projektin päätavoitteena on suunnitella ja kehittää Ylä-Savon ammattiopiston uusiutuvaan energiaan
ja uuteen energiateknologiaan liittyvä oppimisympäristö vastaamaan alueellista koulutustarvetta
ajanmukaisilla laitteilla. Tavoitteena on muuntaa oppilaitoksen nykyiset opetustilat uusilla hankittavilla
laitteilla vastaamaan yrityksissä tarvittavaa LVI-opetuksen tasoa ja kehittämään osaamista niin, että
Ylä-Savon ammattiopisto tuottaa jatkossa alan koulutuksen kautta uutta osaamista ja uusia liiketoi-mintamahdollisuuksia yläsavolaisille alan yrityksille ja muille toimijoille.

Hankkeen tuloksena saadaan aikaan uusiutuvan energian teknologiaa hyödyntävä oppimisympäristö
vastaamaan alueen koulutustarpeisiin mm. maalämpöpumppujen ja aurinkolämmitysjärjestelmien sekä tuulivoiman käyttöönoton vaatimissa suunnittelu- ja asennustehtävissä. Tuulivoimalan teknologian
opetuksessa hyödynnämme paikallisten yritysten/yksityisten henkilöiden omistamia tuulivoimaloita.
Oppimisympäristöön sijoittuvat laitteet ovat kytkettävissä osaksi tuottamaan energiaa kiinteistön LVI-tilan lämmitysjärjestelmään, jolloin asennettujen laitteiden säätö-, mittaus- ja seuranta vastaa oppimi-sen kannalta oikean lämmitystekniikan asennusta ja toimintaperiaatteen oppimista. Lisäksi hankkeessa saavutetaan opetukseen käytettäville tiloille käyttökelpoinen kokonaisuus.

Kohderyhmät ja hyödynsaajat
Pääkohderyhmät:
• Talotekniikan ja energia-alan yritykset, niiden työntekijät ja alan opiskelijat

Keskeiset toimenpiteet

Hankkeessa kehitetään uusiutuvan energian oppimisympäristö Ylä-Savon ammattiopiston tiloihin. Maalämpöjärjestelmien ja aurinkovoiman laitteistojen avulla rakennetaan opetustilat, joissa opetetaan sekä asennus- että huoltotöitä. Hankittavat laitteistot kytketään energianmittaus- ja etävalvontalaitteistoon, jolloin tietoja voidaan siirtää mm. Siilinjärven Toivalassa sijaitsevan uusiutuvan energian osaamiskeskittymän käyttöön. 
 

Rahoittajia:
131274_OPH_hankelogo.jpgEakr.jpg   eu_sosiaalirahasto_pieni_logo.jpg   vipuvoimaaEU_.gif
   ELY_LA01_Logo___FI_B____RGB.JPG


Päivitetty: 29.1.2015 tuija.kokkonen@ysao.fi