Uusiutuva energia 2013

Etusivu / Suomeksi / Info / Kehittämispalvelut / Projektien esittelyt / Uusiutuva energia 2013

Uusiutuvan energian osaamisen kehittäminen ja energia-alan täydennyskoulutus alueen nuorille sekä alan vaihdosta kiinnostuneille aikuisille

Rahoituslähteet: Pohjois-Savon ELY-keskus

Projektin kesto: 1.1.2011 - 31.10.2013


Hankekoordinaattori: Onni Piippo

Tavoitteet

Projektin päätavoitteena on Savonia -ammattikorkeakoulun ja Savon ammatti- ja aikuisopiston sekä Ylä-Savon ammattiopiston uusiutuvaan energiaan ja uuteen energiateknologiaan liittyvän osaamisen kehittäminen ja vahvistaminen niin, että ammattikorkeakoulu ja ammatti- ja aikuisopistot tuottaa jatkossa alan tutkimus- ja tuotekehitystyön sekä koulutuksen kautta uutta osaamista ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia Itä- Suomalaisille alan yrityksille ja muille toimijoille. Hankkeen myötä toteuttajatahoille syntyy tuotteistettuja koulutus- ja T&K palveluja.

Toisena tavoitteena on uusien energiaratkaisujen t&k-työn edellyttämän kansainvälisen yhteistyön verkostojen raken-taminen, jonka tuloksena Savonia-ammattikorkeakoulu, Savon ammatti- ja aikuisopisto sekä Ylä-Savon ammattiopis-to pystyy paremmin edesauttamaan myös alan yritysten kansainvälistymistä ja niiden kehittämien tuotteiden ja ratkaisujen vientiä.

Projektin kolmantena tavoitteena on Savonia-ammattikorkeakoulun, Savon ammatti- ja aikuisopiston sekä Ylä-Savon ammattiopiston energiatekniikan koulutus- ja tutkimustoiminnan tunnettuuden lisääminen ja yritysyhteistyön kehittä-minen. Varkauden seudulla suunnitellaan ja toteutetaan energia-alan täydennyskoulutuskokonaisuus, joka tarjoaa
mahdollisuuden alasta kiinnostuneille nuorille sekä alan vaihtoa harkitseville aikuisille kouluttautua energia-alalle.

Kohderyhmät:

Kohderyhmänä ovat myös energia-alan opiskelijat Savonia-ammattikorkeakoulussa, Savon ammatti- ja
aikuisopistossa sekä Ylä-Savon ammattiopistossa Varkaudessa, Kuopiossa ja Iisalmessa.

Projektin toteutusalue

Projekti toteutetaan Pohjois- Savon maakunnan alueella. Projektin hallinnoijana toimii Savonia ammattikorkeakoulu ja hakijakumppaneina ovat Savon koulutuskuntayhtymä ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä.

Ylä-Savon ammattiopiston rooli projektissa

Ylä-Savon ammattiopiston erityisenä tehtävänä on maalämpöön liittyvien lämpökaivonporaajien pätevöitymiskoulutuksen suunnittelu ja toteutus.

Päivitetty: 29.1.2015 tuija.kokkonen@ysao.fi