UraOhjaus 2020

UraOhjaus 2020

Kesto

1.3.2018 - 29.2.2020

Budjetti

438 500 €, josta YSAO:n osuus 119 480 €

Rahoittaja

Etelä-Savon ELY -keskus

Hankepäällikkö

Hankepäällikkö Leena Toivanen, 0400 792 830, leena.toivanen@ysao.fi

     VipuvoimaaEU_2014_2020_.jpg             EU_ESR_FI_vertical_20mm_.jpg

 

Hankkeen hallinnoija:

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttajat:

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
Savon koulutuskuntayhtymä


Tavoitteet:

Uraohjaus 2020 -hankkeen tavoitteena on luoda Pohjois-Savon alueen ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen yhteinen koulutusprosessiin linkittyvä, opiskelijoiden työllistyvyyttä ja jatkokoulutukseen siirtymistä edistävä uraohjaus- ja palvelumalli.

Muuttuvat työmarkkinat osaamisvaateineen ja koulutuspoliittiset uudistukset asettavat runsaasti vaatimuksia ajantasaiselle työelämätiedolle. Nuorten työnhakeminen kuin myös työuran suunnittelu on muuttunut koko työiän kestävästä urasta, kohti jatkuvaa omien valintojen pohtimista sekä elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia hakevaksi. Opettajat ja ohjaushenkilöstö tarvitsevat tässä muutoksessa uudenlaista ohjausosaamista, työelämätietoutta sekä tukea vahvistaakseen itsessään ominaisuuksia, joilla voivat olla vahvistamassa nuorten polkua työelämään.

Tavoitteeseen pyritään kehittämällä laadullisesti hankkeeseen osallistuvien oppilaitosten ohjaus- ja uraohjaustyötä sekä opetustyötä tekevän henkilöstön ohjausosaamista ja ohjauksellista työotetta. Hankkeella vahvistetaan osallistuvien oppilaitosten palvelukykyä, yhteistyöosaamista ja opiskelijoiden työllistyvyyden edistämiseen linkittyviä toimintatapoja. Alueellisesti yhtenevällä ohjauksen ja uraohjauksen työotteella saavutetaan tasavertaisuutta opiskelijoiden saaman ohjauksen näkökulmasta, sujuvoitetaan siirtymävaiheita ja parannetaan ohjauksen laatua ja tuloksia.

 

Päivitetty: 3.9.2021 tuija.kokkonen@ysao.fi