Työpaikkaohjaajien koulutus

Etusivu / Suomeksi / Info / Kehittämispalvelut / Projektien esittelyt / Työpaikkaohjaajien koulutus

Työpaikkaohjaajien koulutus -hanke

Kesto

31.12.2015

Budjetti

17 000 €

Rahoittaja

Opetus- ja Kulttuuriministeriö

Hankevastaava

Antti Ronkainen, antti.ronkainen@ysao.fi, 040 1778599Kohderyhmä: Hankkeen kohteena ovat alle 25 - vuotiaiden, vailla perusopetuksen jälkeistä tutkintoa olevien oppisopimusopiskelijoiden työpaikkaohjaajat

Projektin tavoitteet: Työpaikkaohjaajien ja työyhteisöjen osaamista kehitetään siten, että työpaikalla tapahtuvan opiskelun ohjaus huomioi erityisesti nuoren opiskelijan ohjaustarpeet. Lisäksi kehitetään ja parannetaan työpaikkaohjaajien työpaikalla tapahtuvaa arviointiosaamista.

Tulokset: Työpaikka ohjauksen on oltava riittävää ja osuvaa ja sen tulee tukea opiskelijan ja työyhteisön ammattiosaamisen ja – identiteetin kehittymistä. Riittävällä ja osuvalla ohjauksella varmistetaan, että työpaikalla tapahtuva opiskelu vastaa tutkinnon tavoitteita ja opiskelijan osaaminen työelämän tarpeita.

Yhteistyötahot: Hanke toteutetaan verkostohankkeena, jota koordinoi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, oppisopimustoimisto. Hankkeessa ovat lisäksi mukana seuraavat koulutuksenjärjestäjät.
- Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, oppisopimuskeskus
- Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän oppisopimuskeskus
- Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, oppisopimuskeskus
- Päijät-Hämeen koulutuskonserni /Koulutuskeskus Salpaus
- Helsingin kaupunki, Stadin aikuisopiston oppisopimusyksikkö
- Tampereen kaupunki, ammattiopisto Tredu, oppisopimuskeskus
- Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Ylä-Savon ammattiopisto, oppisopimustoimisto
- Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, ammattiopisto, aikuiskoulutus- ja työpaikkayksikkö
- Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, Äänekosken oppisopimustoimisto
- Helsinki Business College Oy, SLK instituutti

Lisäksi paikalliset yhteistyötahot:
- Ylä-Savon seutukunnan oppisopimustyönantajat
- ennakkojaksohankkeen aikana syntyvät uudet yritysyhteistyötahot
- Tuettu oppisopimushankkeen olemassa oleva ja edelleen laajeneva verkosto, kuten mm. etsivä nuorisotyö, työvoimanpalvelukeskus, erilaiset työllistämishankkeet.
- korotettu koulutuskorvaus-hankkeen yritysyhteistyötahot

Päivitetty: 14.1.2016 tuija.kokkonen@ysao.fi