Työodotusten toteutuminen

Etusivu / Suomeksi / Info / Kehittämispalvelut / Projektien esittelyt / Työodotusten toteutuminen

Työodotusten toteutuminen - työuran jatkumisen mahdollistaja ja osa yrityksen menestystä

Kesto

1.1.2018 - 31.7.2019

Budjetti

93 100 €, josta YSAO:n osuus 48 962 €

Rahoittaja

Etelä-Savon ELY -keskus

Hankepäällikkö

Hankepäällikkö Leena Toivanen, 0400 792 830, leena.toivanen@ysao.fi

     VipuvoimaaEU_2014_2020_.jpg             EU_ESR_FI_vertical_20mm_.jpg

 

Hankkeen hallinnoija:

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
Leena Toivanen, hankepäällikkö
puh 0400-792 830
leena.toivanen@ysao.fi

Osatoteuttaja:

TCD Consulting and Research Oy
Jukka Soininen, liiketoiminnan kehittäjä, TtT
puh. 0452 565 908
jukka.soininen@tcdcon.com

 
Tavoitteet

Hankkeessa testataan työodotusten, työn tuloksellisuuden ja työhyvinvoinnin yhteyttä reaaliaikaisen mittariston avulla.

Hanke toteutetaan kolmessa päävaiheessa:

Kick-off:
• alkukartoitus: yrityksen nykytila, henkilöstön työodotukset ja seurattavien stra-tegisten mittareiden valinta
• alkukartoitusten tulosten analysointi
• strategisten mittareiden seurannan tarkentaminen

Yrityskohtaiset kehittämistoimet:
• kehittämistoimien valinta ja toteuttaminen
• mahdollinen asiakaspalautteiden käyttöönotto
• välitarkastukset henkilöstön kanssa
Työodotusten toteutuminen analyysi:

TUOTOS 1:Työodotusten toteutuminen – raportti alkukartoitukset tuloksista ja johtopäätöksistä, on saatavilla täältä!

 

Loppukartoitus sekä mallin rakentaminen ja julkaisu
• loppukartoitus: yrityksen nykytila, henkilöstön työodotukset
• mallin rakentaminen ja dokumentointi
Videomateriaali työhyvinvointitoimenpiteiden vaikutuksista

TUOTOS 2Raportti ja video, työhyvinvointitoimenpiteiden vaikutuksista osallistuneiden organisaatioiden kokemana 

Raportti; työhyvinvoinnin ja työn tuottavuuden kehittämisen toimenpiteistä

Video:  työhyvinvointitoimenpiteiden vaikutuksista osallistuneiden organisaatioiden kokemana:

Päivitetty: 31.1.2020 pia.jalkanen@ysao.fi