Työelämä tutuksi

Työelmä tutuksi

Kesto

31.12.2015 saakka

Budjetti

59 555 €

Rahoittaja

Opetushallitus

Hankepäällikkö

Hankepäällikkö Riina Huttunen, 0400 793 129, riina.huttunen@ysao.fi

Kohderyhmä:

Hankkeen kohderyhmänä ovat seuraavien alojen opiskelijat, opettajat sekä oppilaitosten työelämäyhteistyökumppanit:

YSAO:

Kone- ja metallialan perustutkinto, Elintarvikealan perustutkinto, elintarvikkeiden valmistaja, Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja, ratsastuksenohjaaja

RPKK:

Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi

Lybecker:

Verhoilu ja sisustusalan perustutkinto, sisustaja (sisärakentaja)

Projektin tavoitteet:

Tavoitteena on kehittää henkilökohtaisia opintopolkuja hyödyntäen aiempien verkostojen ja hankkeiden tuloksia ja tuotoksia jalkauttaen ne oppilaitosten toimintaan soveltaen ne aloille sopiviksi. Työvaltaisia opintopolkuja kehitetään hyödyntäen olemassa olevia työelämän käytössä olevia oppilaitosten tiloja laajennetun työssäoppimisen toteuttamiseen. Tavoitteena on myös selkeyttää laajennetun työssäoppimisen toteuttamisen toimintamallia, sillä esille on noussut tarve selkeälle “laajennetun työssäoppimisen ohjauskirjalle”, jossa annetaan toimintaohjeet työpaikalle, työssäoppijalle ja oppilaitoksen henkilökunnalle.

Tulokset:

Lyhyellä aikajänteellä: Lyhyemmät työelämälähtöiset opiskeluajat, laadukkaat koulutukset, tyytyväiset asiakkaat (opiskelija, työelämä), työpaikkojen ja oppilaitosten yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittyminen, oppimista tukevat työympäristöt.

Pitkällä aikajänteellä: Osaavia työntekijöitä työelämään

Päivitetty: 14.1.2016 tuija.kokkonen@ysao.fi