TurvaPeda

Työpaikalla tapahtuva oppimisen ja ammattiosaamisen näytöt/ TurvaPeda

Rahoituslähteet:
OPH

Projektin kesto: 28.5.2012-31.12.2013

Kokonaisbudjetti: 333 7114

Kohderyhmä: Hankkeeseen osallistuvien oppilaitosten opettajat ja opetusta tukeva henkilöstö, opiskelijat, oppilaitosten työssäoppimispaikkojen työpaikkaohjaajat ja muu henkilöstö

Projektin tavoitteet:
- edistää työturvallisuutta työssäoppimispaikoilla ja oppilaitosympäristössä
.- työturvallisuuteen liittyvät linjaukset yhteistyössä viranomaistahojen kanssa- yhtenäisen työturvallisuusohjeistuksen kehittäminen-työturvallisuusohjeistuksen kokoaminen organisaatiossa yhteen sähköiseen paikkaan
-oph;ssa valmisteilla olevien alakohtaisten turvallisuusoppaiden jalkauttaminen oppilaitosten opettajien käyttöön
- työturvallisuuteen liittyvien tarkastuslistojen, riskinarviointi- sekä läheltä - piti lomakkeiden kehittäminen ja käyttöönotto oppilaitoksissa sekä työssäoppimisyrityksissä
-verkoston yhteiset tapaamiset, hyvien käytänteiden jakaminen, toinen toisilta oppiminen, asiantuntijaluennot ja workshopit
-työpaikkaohjaajan yksilöllisen polun suunnittelu, materiaali luominen verkkoon/ työpaikkaohjaajan opintosuunnitelman laatiminen, tehtävät työpaikkaohjakoulutukseen, työpaikkaohjaajakoulutuksen aineisto
Opiskelijoille järjestettävä työpaikkaohjaajakoulutus tutkinnon perusteiden mukaisesti erilaiset toteutusmallit eri vaiheissa opintoja eri tutkinnoissa Opettajien kouluttaminen työpaikkaohjaajien kouluttajaksi, malli

Riskien kartoitus ja hallinta erilaisissa työympäristöissä osana oppimisprosessia/ yhteistyössä Savon ammatti- ja aikuisopiston kanssa.
Työsalikohtaisten turvallisuus- ja perehdyttämisohjeiden ja kansioiden päivitys ja kehittäminen koulutusaloittain ja työturvallisuuden tarkistamislista ja sen käyttöönotto

Tulokset:
 - yhteisiä työturvallisuus ohjeistuksien syntyminen, jotka osin on luotu yhdessä viranomaistahojen kanssa
- työturvallisuuteen liittyviä käytänteiden yhtenäistäminen koko verkostossa
- työpaikkaohjaajien ja opettajien työpaikka- ja turvallisuuskoulutusten toteutusmallit
oppimisympäristön koneiden työturvallisuuskortit ja perehdyttämislomakkeet

Yhteistyötahot:
Hakija: Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Koulutuskeskus Sedu,
Etelä-Savon ammattiopisto, Helsingin Diakonissaopisto, Salon seudun ammattiopisto, SATAEDU, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Tampereen ammattiopisto, Pirkanmaan ammattiopisto, Salpaus,

Yhteyshenkilö(t): Aila Ylihärsilä, Koulutuskeskus Sedu,
aila.yliharsila@sedu.fi puh.040832381

Ysao, hankevastaava Eija Vesterinen eija.vesterinen@ysao.fi puh 0400783 461
Rahoittajia:
131274_OPH_hankelogo.jpgEakr.jpg   eu_sosiaalirahasto_pieni_logo.jpg   vipuvoimaaEU_.gif  
ELY_LA01_Logo___FI_B____RGB.JPG
Päivitetty: 29.1.2015 tuija.kokkonen@ysao.fi