Tuetun oppisopimuskoulutuksen kehittäminen

Etusivu / Suomeksi / Info / Kehittämispalvelut / Projektien esittelyt / Tuetun oppisopimuskoulutuksen kehittäminen


Tuetun oppisopimuskoulutuksen kehittäminen

Rahoituslähteet: OKM 100%

Projektin kesto:
19.12.2013 - 31.12.2014

Kokonaisbudjetti:
50 000 e

Kohderyhmä:
alle 25-vuotiaat nuoret

Projektin tavoitteet:
Tavoitteena on kehittää nuorten oppisopimuskoulutuksen käytänteitä ja tukitoimia sekä luoda verkostohankkeen ja – toiminnan kautta yhteisiä käytänteitä, joiden avulla saadaan lisättyä alle 25-vuotiaiden oppisopimuskoulutusta ja tehostaa tutkintojen läpäisyä. Tuettua oppisopimusta kehitetään verkostoyhteistyönä Järvi-Suomen oppisopimustoimijoiden kanssa sekä paikallisesti toimijakohtaisesti.

Tulokset: Ylä-Savossa olevan verkoston sekä hankkeen aikana syntyvien uusien yhteistyökumppaneiden hyödyntäminen oppisopimuskoulutuksen edelleen kehittämisessä on olennaista. Verkoston jäsenet laativat Tuetun oppisopimuskoulutuksen hyvien käytäntöjen käsikirjan.

Yhteistyötahot:
OSAO koordinoi valtakunnallisesti. Itäsuomen verkostoon kuuluu Savon oppisopimuskeskus, Pohjois-Karjalan aikuisopisto ja Ylä-Savon ammattiopisto sekä ulkojäseninä Jyväskylän aikuisopisto/oppisopimuskeskus, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto/oppisopimuskoulutus, Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus/oppisopimuskoulutus ja Etelä-Savon koulutus Oy/oppisopimuspalvelut. Yhteistyötä tehdään TE-hallinnon, nuorten työllistymistä edistävien hankkeiden, perusopetuksen sekä toisen asteen oppilashuollon, etsivän nuorisotyön, yrittäjäyhdistysten ja muiden koulutuksen järjestäjien kanssa.

Yhteyshenkilö:

Hankevastaava Anna-Helena Lipponen YSAO
anna-helena.lipponen@ysao.fi

puh. 0401778541Päivitetty: 29.12.2014 tuija.kokkonen@ysao.fi