Tieto, taito ja työelämä

Etusivu / Suomeksi / Info / Kehittämispalvelut / Projektien esittelyt / Tieto, taito ja työelämä

Tieto, taito ja työelämä

Kesto

1.1.2018 - 31.12.2018

Budjetti

51 000 €

Rahoittaja

OKM

Hankepäällikkö

Leena Toivanen, 0400 792 830, leena.toivanen@ysao.fi

  OKM logo.jpg      

Tavoite:

Hankkeen päätavoitteena on kehittää ja pilotoida uusia työskentelymenetelmiä ja yhteistyömalleja työelämän ja muiden sidosryhmien kanssa keskittyen kolmeen teemaan:
1. Ammatillisen koulutuksen uudistusta koskevan tiedon välittäminen työpaikoille
- tiedottaminen
- oppimisen ohjaus ja näytöt työelämässä, arviointiosaamisen kehittäminen

2. Opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämäyhteyksien ja ammatillisen osaamisen vahvistaminen
- opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämäyhteistyötaitojen kehittäminen
- ammatillisten tutkintojen ja työpaikan työtehtävien yhteensovittaminen

3.Työelämäyhteistyön uudet toimintamallit
- kartoitetaan yritysten tarpeita ja toteuttamisideoita työelämäyhteistyön kehittämiseen
- toteutetaan työelämäfoorumien kautta uusia toteutusmalleja
- jalkautetaan uusia toimintamalleja osaksi seudullisia yrityspalveluja (Yritys-Suomi Ylä-Savo, työllisyystoimijat)


Kohderyhmä

Opetus- ja ohjaushenkilöstö, alueen yritykset

Valtakunnallista hanketta koordinoi: Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Oulun seudun ammattiopisto OSAO

Päivitetty: 31.1.2020 pia.jalkanen@ysao.fi