TUUMA

TUUMA -hanke
(Työvoima, urakointi ja ulkoistaminen maataloudessa -hanke)

Rahoituslähteet: Pohjois-Savon ELY-keskus

Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssa olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen seka yrittäjyyden lisääminen

Projektin kesto: 1.1.2012 - 31.12.2013

Kokonaisbudjetti: Yhteensä 257 760 euroa.

  • Pohjois-Savon ELY 219 096 € (85 %)
  • Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä 9816 €
  • Ylä-Savon koulutuskuntayhtyma 2968 €
  • Ylä-Savon kehitys Oy 20 000 € (v. 2012 myönnetty 10 000 €)


Yhteyshenkilöt:

Projektisuunnittelija, luonnonvara-alan aikuisopettaja
Päivi Kallionpää
040 1778 538
paivi.kallionpaa@ysao.fi

Projektikoordinaattori Riina Huttunen                 Projektiassistentti Pia Turunen
0400 793 129                                                         0400 799 838
riina.huttunen@ysao.fi                                          pia.turunen@ysao.fi


Tausta:

Suurten yksiköiden määrä on kasvussa
Työ- ja vapaa-ajan käyttö muuttumassa
Saatavuudessa, pysyvyydessä ja osaamisessa haasteita:
- kausiluonteisuus
- palkkataso
- tekniikan kehittyminen
- työnantajakulttuuri
-> Tarvetta on ja se kasvaa, millaista?


Tavoitteena:

Auttaa tiloja, joiden työtaakka on liian suuri
Selvittää maatilojen tämän hetken työvoimatarve ja työvoimatilanne
Löytää keinoja vastata maatilojen kasvaviin työvoimatarpeisiin
Parantaa valmiuksia toimia työnantajana ja työnjohtajana
Päivittää työntekijöiden osaamista tilojen tarpeita vastaaviksi, löytää lisäkoulutustarpeet
Lisätä yhteistyötä TE-toimiston kanssa

Hankkeessa:

Työmäärän kartoituksia tiloille, joiden työtaakka on liian suuri
- tilakäynnit 60 tilalle Ylä-Savon alueella
- kohderyhmänä työllistämistä miettivät tilat
- kohderyhmänä työntekijän jo hankkineet tilat
- tilakäynnillä mietitään vaihtoehdot ja selvitetään koulutustarpeet
- tilan kustannukset 50 €(+alv)/tilakäynti

 

Tuuma SavoniaRahoittajia:
131274_OPH_hankelogo.jpgEakr.jpg   eu_sosiaalirahasto_pieni_logo.jpg   vipuvoimaaEU_.gif  
ELY_LA01_Logo___FI_B____RGB.JPGLiitetiedostot
TUUMA tiivistelmä.pdf (209,4 kB) 14.6.2012 10.38
Päivitetty: 10.9.2020 anttoni.virpi@ysao.fi