TUUMA

TUUMA -hanke
(Tyovoima, urakointi ja ulkoistaminen maataloudessa -hanke)

Rahoituslahteet: Pohjois-Savon ELY-keskus

Toimintalinja 1: Tyoorganisaatioiden, tyossa olevan tyovoiman ja yritysten kehitta-minen seka yrittajyyden lisaaminen

Projektin kesto: 1.1.2012 - 31.12.2013

Kokonaisbudjetti: Yhteensa 257 760 euroa.

  • Pohjois-Savon ELY 219 096 € (85 %)
  • Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtyma 9816 €
  • Yla-Savon koulutuskuntayhtyma 2968 €
  • Yla-Savon kehitys Oy 20 000 € (v. 2012 myonnetty 10 000 €)


Yhteyshenkilot:

Projektisuunnittelija, luonnonvara-alan aikuisopettaja
Päivi Kallionpää
040 1778 538
paivi.kallionpaa@ysao.fi

Projektikoordinaattori Riina Huttunen                 Projektiassistentti Pia Turunen
0400 793 129                                                         0400 799 838
riina.huttunen@ysao.fi                                          pia.turunen@ysao.fi


Tausta:

Suurten yksikoiden maara on kasvussa
Tyo- ja vapaa-ajan kaytto muuttumassa
Saatavuudessa, pysyvyydessa ja osaamisessa haasteita:
- kausiluonteisuus
- palkkataso
- tekniikan kehittyminen
- tyonantajakulttuuri
-> Tarvetta on ja se kasvaa, millaista?


Tavoitteena:

Auttaa tiloja, joiden tyotaakka on liian suuri
Selvittaa maatilojen taman hetken tyovoimatarve ja tyovoimatilanne
Loytaa keinoja vastata maatilojen kasvaviin tyovoimatarpeisiin
Parantaa valmiuksia toimia tyonantaja ja tyonjohtajana
Paivittaa tyontekijoiden osaamista tilojen tarpeita vastaaviksi, loytaa lisakoulutus-tarpeet
Lisata yhteistyota TE-toimiston kanssa

Hankkeessa:

Tyomaaran kartoituksia tiloille, joiden tyotaakka on liian suuri
- tilakaynnit 60 tilalle Yla-Savon alueella
- kohderyhmana tyollistamista miettivat tilat
- kohderyhmana tyontekijan jo hankkineet tilat
- tilakaynnilla mietitaan vaihtoehdot ja selvitetaan koulutustarpeet
- tilan kustannukset 50 €(+alv)/tilakaynti

 

http://tuuma.savonia.fi/Rahoittajia:
131274_OPH_hankelogo.jpgEakr.jpg   eu_sosiaalirahasto_pieni_logo.jpg   vipuvoimaaEU_.gif  
ELY_LA01_Logo___FI_B____RGB.JPGLiitetiedostot
TUUMA tiivistelmä.pdf (209,4 kB) 14.6.2012 10.38
Päivitetty: 29.1.2015 tuija.kokkonen@ysao.fi