SustainVET


SustainVET Sustainable Quality in VET

Rahoituslähteet:CIMO /Leonardo
Projektin kesto: 1.8.2012-31.7.2014

Kokonaisbudjetti: 14 000 euroa

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen järjestäjät

Projektin tavoitteet:
Tavoitteena on tuottaa EU:n tasoinen määritelmä ja laadun arvioinnin kriteerit ammatillisen koulutuksen laadunarviointiin. Tavoitteena on, että tätä kriteeristöä hyödynnetään erityisesti vertaisarviointityössä. Määritelmän ja kriteerien laadinta tehdään yhteistyössä oppilaitoksen henkilöstön, opiskelijoiden, yritysyhteistyötahojen sekä muiden sidosryhmien kanssa.
Projekti toteutetaan kumppanuushankkeena, jossa Ylä-Savon ammattiopiston henkilöstöä ja opiskelijoita vierailee kumppanimaissa yhteisissä kokouksissa ja vierailukohteissa. Kestävän kehityksen arviointikriteerit julkaistaan huhtikuussa 2014 Saksassa järjestettävässä konferenssissa.

Tulokset:
Hankkeen tuloksena laaditaan ammatillisen koulutuksen laadun arviointiin kestävän kehityksen laatukriteeristö.

Yhteistyötahot:
PerspektivWechsel, Saksa
MRS Consulting, Iso-Britannia
BE-ODL, Belgia
Efficio, PuolaRahoittajia:

Leonardo da Vinci.png
SustainVET.jpg

lifelong_logo.jpg


Päivitetty: 29.12.2014 tuija.kokkonen@ysao.fi