Sujuva polku töihin - Yrityslähtöistä metallioppia

Etusivu / Suomeksi / Info / Kehittämispalvelut / Projektien esittelyt / Sujuva polku töihin - Yrityslähtöistä metallioppia

Sujuva polku töihin – Yrityslähtöistä metallioppia

Kesto

1.1.2016 - 31.12.2016

Rahoittaja

Opetushallitus

Hankepäällikkö

Leena Toivanen, 0400 792 830, leena.toivanen@ysao.fi

Hankkeen tavoitteet

Ylä-Savon ammattiopisto toteuttaa yhteistyössä kone- ja metallialan yritysten kanssa oppimisympäristön, jonka toiminnassa huomioidaan alan yritysten osaamisvaateet työelämässä. Tämä hanke tukee oppimisympäristön opetuksen työelämälähtöistä suunnittelua ja toteuttamista.

Hankkeen toiminta

1. Yritysten osaamistarpeisiin pohjautuva koulutusmalli kone- ja metallialan ammatillisen perustutkinnon yrityslähtöisen opiskelun tueksi.
- opetussuunnitelma ja sen valinnaisuuksien hyödyntäminen opetuksen suunnittelussa yritystarpeet huomioiden
- arjen työtehtävät opetustilanteiksi
- joustavien opintojen mallit oppimisympäristön ja yritysten tilojen välillä
- oppimisympäristön tilasuunnittelu työelämälähtöisesti

2. Opiskelijan opiskeluiden ohjaussuunnitelma oppimisympäristöön, jossa huomioidaan työelämän tarvitsema osaaminen sekä joustavat opintopolut hyödyntäen oppimisympäristön ja yritysten tarjoamat mahdollisuudet opintojen yksilöimiseen.
- työelämän hyvät käytänteet ja ratkaisut opintojen toteuttamiseksi joustavasti
- yritysnäkökulmien, tutkinnon perusteiden ja opetussuunnitelmien mahdollisuuksien yhdistäminen
- työssäoppimisjaksojen toteutussuunnitelma oppimisympäristön ja yritysten tilojen välillä joustavasti
- kansainvälisyysosaaminen
- uraohjaussuunnitelma jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun

3. Opettajien ammattitaidon kehittäminen yrityslähtöisessä toimintaympäristössä.
- tiiviit verkostot työelämään yhteistyössä oppimisympäristössä ja yrityksissä
- työelämäläheisen pedagogiikkaosaamisen kehittäminen
- kannustaminen työelämäläheisyyteen ja tuen tarjoaminen kollegoille sekä muille aloille yrityslähtöisen toiminnan kehittämiseksi
- kokemusten jakaminen muissa yhteistyöverkostoissa

Kohderyhmät

Kone- ja metallialan opettajat ja opiskelijat sekä hankkeeseen mukaan lähtevien yritysten henkilöstö kuin myös Savonia-ammattikorkeakoulun asiantuntijat. Kohderyhmänä ovat myös sähköasennuksen ja autoalan opettajat ja opiskelijat tutustumisen ja omien yrityslähtöisten oppimisympäristöjen kehittäjinä.

Paikalliset yhteistyötahot:
Debomix Oy, Markus Kiiski markus.kiiski@debomix.fi
Ht-Laser Oy, Sami Tiikkainen sami.tiikkainen@ht-laser.fi
Ratesteel Oy, Tatu Kärkkäinen tatu.karkkainen@ratesteel.fi
Ponsse Oyj, Paula Oksman paula.oksman@ponsse.com
RD Technology Center Oy, jarmo.saastamoinen@rdtc.fi
Vieremän kunta, Ari Hukkanen ari.hukkanen@vierama.fi
Savonia-ammattikorkeakoulu oy, Pentti Halonen pentti.halonen@savonia.fi

Verkostoyhteistyökumppanit
Oulun seudun ammattiopisto sekä Lappia, VAO, WinNova, Novida, Sataedu ja TAI.


Päivitetty: 30.12.2016 tuija.kokkonen@ysao.fi