Startti opinnallistamiseen

Etusivu / Suomeksi / Info / Kehittämispalvelut / Projektien esittelyt / Startti opinnallistamiseen

Projektin hallinnoija Ylä-Savon TOIMI –työvalmennussäätiö, Iisalmen Nuorison Tuki ry
Osatoteuttaja Ylä-Savon ammattiopisto
Rahoituslähteet Manner-Suomen ESR -ohjelma
Projektin kesto 01.10.2012 - 31.12.2014

Kohderyhmä
Hankkeen kohderyhmänä ovat alle 29 –vuotiaat työttömät nuoret, jotka eivät ole peruskoulun jälkeen suorittaneet toisen asteen tutkintoa tai ovat keskeyttäneet ammatillisen koulutuksen. Kohderyhmänä ovat myös ammatillisen koulutuksen keskeyttämisvaarassa olevat nuoret.

Keskeiset tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on estää ammatillisen koulutuksen keskeyttämisiä mahdollistamalla käytännönläheinen oppiminen pajatöissä. Opinnollistettu pajatoiminta tarjoaa väylän ammattitutkinnon hankkimiseksi. Hankkeen aikana tavoitteena on luoda toimintamalli pajalla suoritettavien opintojen suorittamiseen ja seurantaan (opiskelijan opintopolku).

Yhteyshenkilöt
Projektityöntekijä Samuli Laitinen, Iisalmen Nuorison Tuki ry
puh. 044 738 1116
samuli.laitinen@kehypaja.fi  
http://www.facebook.com/pages/Starttipaja-Iisalmi/474248482622408

Projektivastaava
Ritva Ikonen, Ylä-Savon ammattiopisto
puh. 0400 793 169
ritva.ikonen@ysao.fi

Ylä-Savon ammattiopiston rooli
Ylä-Savon ammattiopisto analysoi työpajojen ja pilottialojen yritysten työtehtävät ammatillisten perustutkintojen ja ammattitutkintojen opetussuunnitelmien sekä tutkintovaatimusten näkökulmasta. YSAO myös kehittää opintojen tunnistamisen ja tunnustamisen järjestelmiä eri oppimisympäristöissä sekä dokumentointia opiskelijatietojärjestelmään.

Rahoittajat:

eu_sosiaalirahasto_pieni_logo.jpg    vipuvoimaaEU_.gif 


Päivitetty: 29.1.2015 sari.komulainen@ysao.fi