Ravinnerenki

Projektin nimi

Ravinnerenki

Kesto

26.6.5015 - 28.2.2019

Budjetti

46 480 €

Rahoittaja

Pohjois-Savon ELY-keskus

Hankepäällikkö

Riina Huttunen, 0400 793 129, riina.huttunen@ysao.fi

 

 ravinnelanta.jpg

 

Hankkeen tavoite

Ravinnerenki -hanke lisää maatalouden resurssitehokkuuden ja ympäristön hoidon tietopohjaa ja erityisesti Itä-Suomeen sopivien parhaiden menetelmien käyttöönottoa.

Ravinnerenki selvittää mm. ravinteiden kierron tehostamiseen, hyvän maan rakenteen edistämiseen ja valumavesien hallintaan liittyvien menetelmien käyttökelpoisuutta ja kustannustehokkuutta maatiloilla Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Ravinnerenki työstää ravinnekuormituksen arviointikeinoja ja keinoja toimenpiteiden kohdentamiseen tilatasolla päätöksenteon tueksi. Tutkimusta ja tuloksia esitellään alueella järjestettävissä pellonpiennarpäivissä, työnäytöksissä ja muissa tapahtumissa, jotka toimivat samalla vuorovaikutteisina keskustelutilaisuuksina.

Ravinnerenkiä koordinoi Savonia-ammattikorkeakoulu, lisäksi osatoteuttajina ovat Luonnonvarakeskus Luke Maaninka, Suomen ympäristökeskus, Ylä-Savon ammattiopisto, ProAgria Pohjois-Savo, ProAgria Pohjois-Karjala sekä Karelia-ammattikorkeakoulu. Hanke saa rahoitusta Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahastosta.

Kohderyhmä

Maaseutuyrittäjät, alan opiskelijat, sekä tutkijat, urakoitsijat ja oppilaitosten henkilöstö.

Päivitetty: 31.1.2020 pia.jalkanen@ysao.fi