Rautaa rajoitta - toiminnan kehittäminen

Etusivu / Suomeksi / Info / Kehittämispalvelut / Projektien esittelyt / Rautaa rajoitta - toiminnan kehittäminen

RAUTAA RAJOITTA – TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Projektin nimi:
RAUTAA RAJOITTA – TOIMINNAN KEHITTÄMINEN
Rahoituslähde: Pohjois-Savon ELY – keskus / ESR TL 3
Projektin kesto: 1.6.2010 – 30.11.2012
Kokonaisbudjetti: 214 622 €, Ysao:n osuus 165 910 €
Kohderyhmä:
• teknologia-alan yritykset ja niiden henkilöstö
• koulutus- ja kehittämisorganisaatiot ja niiden henkilöstö
• oppilaitosten opiskelijat

Projektin tavoitteet:
• luoda yritysten ja koulutusorganisaatioiden välille laitteistojen ja ohjelmistojen yhteiskäyttöön perustuva koulutus- ja toimintamalli

Tuotokset:
• sopimukset yhteistoiminnasta
• yhteiset toimintaprosessit
• teknologisen osaamisen kasvu valituissa aihealueissa
• tuotantolähtöinen opetus - koulutusmalli
Yhteistyötahot:
• Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
• Savonia ammattikorkeakoulu
• Ahmotuote Oy
• Educaworks Oy
• HT -Laser Oy
• Lapinlahden Koneistus Oy
• Metallityö Vainio Oy
• Normet Oy
• Ponsse Oyj
• Timaco Oy
• Toolfac Oy
• Ysako Oy

Yhteyshenkilöt:
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
projektipäällikkö Jori Kortetjärvi, projektiassistentti Pia Turunen,
jori.kortetjarvi@ysao.fi pia.turunen@ysao.fi
0400 792 817 0400 799 838

Savonia ammattikorkeakoulu
projekti-insinööri, Juhani Niiranen
juhani.niiranen@savonia.fi
044 785 6294

 ELY_LA01_Logo___FI_B____RGB.JPG  eu_sosiaalirahasto_pieni_logo.jpg  vipuvoimaaEU_.gif  

 

Päivitetty: 29.12.2014 tuija.kokkonen@ysao.fi