Prosessit ja virtuaalioppiminen kotityöpalveluyrityksissä

Etusivu / Suomeksi / Info / Kehittämispalvelut / Projektien esittelyt / Prosessit ja virtuaalioppiminen kotityöpalveluyrityksissä

PROSESSIT JA VIRTUAALIOPPIMINEN KOTITYÖPAL-VELUYRITYKSISSÄ
Kesto 30.08.2013 – 31.12.2014

Kohderyhmä
Ylä-Savon alueella toimivat kotityöpalveluyritykset.

Hankkeen tavoitteena on
• Kartoittaa ja selvittää verkkopohjaisten internetissä pelattavi-en oppimispelien tarkoituksenmukaisuutta kotityöpalveluyri-tysten henkilöstön osaamisen kehittämisessä.
• Osatavoitteena avata kotityöpalveluyritysten toiminta- ja pal-veluprosesseja sekä kuvata niihin liittyvät työtehtävät. Erityi-sesti huomioidaan asiakasturvallisuus ja riskit kotityöpalvelu-jen työtehtävissä.
• Laajentaa ja lujittaa kotityöpalvelualan yrittäjien ja oppilaitos-ten verkostojen toimintaa.


Hankkeen kuvaus

• kotityöpalvelujen toiminta ja palveluprosessien avaaminen yhteistyössä kotityöpalveluyritysten kanssa
• virtuaalisten oppimismenetelmien sekä verkkopohjaisten internetissä pelattavien oppimispelien kartoitus
• arvioidaan yrittäjien ja yhteistyökumppaneiden kanssa ole-massa olevia virtuaalisia oppimismenetelmiä ja pelejä
• kotiin tuotettaviin palveluihin liittyvien yhteistyökumppaneiden kartoitus (oppimispelit)
• jatkosuunnitelman tekeminen olemassa olevan materiaalin käytöstä oppimisen ja opettamisen tukena ja tuotteiden kehittämisestä

Hankkeen rahoittajat
• Opetushallitus
• Ylä-Savon ammattiopisto

Yhteystiedot
Ylä-Savon ammattiopisto
Ritva Ikonen
0400 793 169
ritva.ikonen@ysao.fi
 
Tea Korolainen
0400 793 029
tea.korolainen@ysao.fi


Hankkeen koordinointi
Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Liikelaitos Edupoli
Eija Lenkkeri
040 7768 728
eija.lenkkeri@edupoli.fi

Hankkeessa mukana olevat oppilaitokset
• Etelä-Savon ammattiopisto
• Kainuun ammattiopisto
• Koulutuskeskus Tavastia
• Länsi-Uudenmaan aikuisopisto, Luksia
• Pohjois-Karjalan aikuisopisto
• Savon ammatti- ja aikuisopisto
• Ylivieskan ammattiopisto


 131274_OPH_hankelogo.jpg  

Päivitetty: 13.1.2015 tuija.kokkonen@ysao.fi