Prikka

Prikka - Parastetaan ja rustataan idearikkaita käytäntöjä ja kulttuureja ammatilliseen koulutukseen

Kesto

1.1.2018 - 31.12.2019

Budjetti

46 500 €

Rahoittaja

OKM

Hankepäällikkö

Leena Toivanen, 0400 792 830, leena.toivanen@ysao.fi

  OKM logo.jpg      

Tavoite:

Ylä-Savon ammattiopiston päätavoitteena tässä hankkeessa on kehittää osaamisen hankkimisen ja sen arvioinnin menetelmiä. Rakentamalla tutkinnon ydinosaamisiin perustuvaa opintotarjotinta sekä siihen liittyviä pedagogisia ratkaisuja mahdollistetaan opiskelijan henkilökohtaistamisen uudenlaista toteuttamista. Lisäksi osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mahdollisuudet laajenevat, kun opetus- ja ohjaushenkilöstöllä on syvällisempi ja laajempi näkemys eri tutkintojen vaatimusten ydinosaamisesta.

Ylä-Savon ammattiopisto keskittyy osahankkeessaan opintotarjottimensa kehitystyöhön. Tarpeena on kehittää opintarjotin –malli, jolla voimme tarjota opiskelijoille reformin mukaisesti henkilökohtaistamisen mahdollistavan opintopolun yksilöllisesti. Opintotarjottimien kehittämistyö kohdistuu luonnonvara-alalle sekä teknologia- ja rakennusaloille yhteisiltä osiltaan. Hankkeen tuloksena opiskelijalla on aiempaa monipuolisemmat mahdollisuudet valita opintojensa suorittamistapa, -aika ja -paikka. Opintotarjotin -prosessi kytkeytyy tiiviisti henkilökohtaistamiseen, ohjaukseen sekä osaamisen osoittamiseen ja –arviointiin, joita kehitetään myös hankeverkoston kautta saatavilla hyvillä käytänteillä.


Kohderyhmä

Ylä-Savon ammattiopiston hanketyön tuloksien kohderyhmänä ovat opiskelijat, opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä työelämä. Hanketta toteuttavat opintosuunnittelunasiantuntijat sekä alojen opettajat.

Valtakunnallista hanketta koordinoi: Luksia (Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä)

Päivitetty: 31.1.2020 pia.jalkanen@ysao.fi