Poveri

POVERI , VOIMAA LOGISTIIKKA-ALAN KOULUTUKSEEN ITÄ-SUOMESSA  -HANKE 

 
Projektin nimi
: Poveri, voimaa logistiikka-alan koulutukseen Itä-Suomessa 

 
Rahoituslähteet:

ESR, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)   

 
Projektin kesto:
01.01.2010-31.12.2012 

 
Kokonaisbudjetti:
948 100 euroa, Ysaon osuus 116 800 euroa 

 
Kohderyhmä:

KAVERI – verkostoon kuuluvien oppilaitosten opettajat, työpaikkaohjaajat, opiskelijat sekä Trans-Edu- verkostojen kautta mukaan tulevien yritysten henkilöstö

 
Toimijat:  

 1. Verkostossa mukana olevat koulutuksen järjestäjät:
  • Etelä-Savon Koulutus Oy
  • Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
  • Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
  • Savon koulutuskuntayhtymä
  • Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
 2. Seudulliset Trans- Edu verkostot, jotka muodostuvat alan yrityksistä

Projektin tavoitteet:

 • Uutta teknologiaa hyödyntävän koulutuksen kehittäminen
 • Opettajien osaamistason kohoaminen
 • Verkostomainen yhteistyö
 • Kustannustehokas ja ympäristöystävällinen koulutus
 • Uusien opetus- ja oppimismenetelmien vaikutus koulutuksen tasoon ja houkuttelevuuteen 

Sisältö ja toimet:

 1. Hankkeessa perehdytetään henkilöstöä simulaattorin käyttämiseen ja siirrettävään logistiikka-alan oppimisympäristöön.
 2. Hankkeessa kehitetään simulaattoripedagogiikkaa valmentamalla ja kokoamalla itäsuomalainen Simu- tiimi sekä tuottamalla ja testaamalla Simu- materiaalia.
 3. Simulaattoripedagogiikkaa siirretään käytettäväksi ja hyödynnettäväksi KAVERI – verkostossa jalkauttamalla sekä tuotteistamalla simulaattorin käyttö. Simulaattoripedagogiikan hyödyntäminen toimii myös välineenä opiskelijarekrytoinnissa ja alan imagon rakentamisessa.
 4. Hankkeessa toteutetaan simulaattoripedagogiikkaan perustuva osaava opettaja- ja ohjaajavalmennus ja työpaikkaohjaaja-valmennus. Valmennusohjelma toteutetaan osittain verkossa.
 5. Hankkeessa kehitetään verkosto-osaamista, joka perustuu yhteistoiminnallisiin työskentelytapoihin, verkostossa toimimiseen sekä yhteisiin, verkossa oleviin oppimistehtäviin.
 6. Hankkeessa kehitetään työelämäosaamista työelämäjaksojen, työpaikka-analyysien, ammattiosaamisen näyttöjen sekä kielitaitovalmennuksen avulla.
 7. Hankkeen avulla kansainvälisyysosaamista kuljetusalalla lisätään kv-vaihtojen (opiskelijat, opettajat ja työelämä-edustajat) ja kv-messujen kautta.
 8. Ennakointiosaamista kehitetään osaamiskartoituksin työpaikoilla. Huomiota kiinnitetään sekä määrälliseen että laadulliseen ennakointiin.
 9. Resurssipankkiin tuotetaan sisältöä luomalla henkilöstö-, kalusto- ja oppimateriaalirekisteri sekä kokoamalla verkostoyritysten osaaminen ja lisä- sekä täydennys-koulutustarpeet verkkoon. Verkosto ylläpitää ja päivittää resurssipankkia.

Tulokset:

 • Itä-Suomeen muodostuva toimiva logistiikka-alan koulutuspalveluihin keskittyvä verkosto - Taitotietokeskus
 • Opetushenkilöstö ja työpaikkaohjaajat saavat uusia taitoja
 • Nykyaikaisia oppimiskäsityksiä ja opiskelumetodeja juurrutetaan koulutyöhön
 • Rakennetaan verkostomaisia työskentelytapoja
 • Ylläpidetään resurssipankkia 

Yhteyshenkilöt Ylä-Savo:
 
koulutuspäällikkö / tekniikka ja liikenne Petri Luokkanen, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
Puh. 0400 793 167
petri.luokkanen@ysao.fi


Rahoittajia:
131274_OPH_hankelogo.jpgEakr.jpg   eu_sosiaalirahasto_pieni_logo.jpg   vipuvoimaaEU_.gif  
ELY_LA01_Logo___FI_B____RGB.JPG


 

Päivitetty: 29.1.2015 tuija.kokkonen@ysao.fi