Pomokilta

Pomokilta

Kesto

1.1.2018 - 31.12.2019

Budjetti

33 680 €

Rahoittaja

OPH

Hankepäällikkö

Leena Toivanen, 0400 792 830, leena.toivanen@ysao.fi

        OPH uusi logo (ID 19860).png

Tavoite:

Pomokilta-hankkeen tavoitteena on kehittää esimiesten osaamista muutosjohtamisessa. Ammatillisen koulutuksen reformi on kokonaisuudessaan huomattava muutos koulutuksen järjestäjien toiminnassa, ja esimiesten rooli sekä vastuu muutoksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa on keskeinen osa reformin toimeenpanoa. Varsinkin lähiesimiesten osaaminen muutoksesta viestimisessä, muutoksen läpiviennissä, henkilöstön sitouttamisessa sekä valtuuttamisessa sekä muutosten vakiinnuttamisessa päivittäisessä työssä on merkittävä.
Pomokilta-hanke perustuu Kiltakoulu-toimintamalliin, jossa kiteytyvät ammatillisen opetuksen reformin periaatteet. Yksilöllisellä opintopolulla, verkostoissa oppimalla, digitaalisuutta hyödyntäen saadaan aikaan uudenlainen tapa henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Kehittämällä osaamistaan käytännössä näillä tavoin esimies toimii esimerkkinä ja osaa tukea opetushenkilöstöä sekä opetustyössä että oman osaamisen kehittämisessä uusia periaatteita hyödyntäen.


Kohderyhmä

Ysaon esimiehet.

Hanketta koordinoi Salon seudun koulutuskuntayhtymä.

Päivitetty: 31.1.2020 pia.jalkanen@ysao.fi