Parasta palvelua

Parasta palvelua Itä-Suomi, oppisopimuskoulutuksen ja koulutussopimuksen toimintaprosessin kehittäminen

Kesto

1.11.2017 - 31.12.2019

Budjetti

121 815 €

Rahoittaja

OKM

Hankepäällikkö

Leena Toivanen, 0400 792 830, leena.toivanen@ysao.fi

  OKM logo.jpg      

Tavoite:

Parasta palvelua –hankkeessa jatketaan oppisopimuksen ja muun ammatillisen koulutustarjonnan edelleen kehittämistä mm. yhtenäisten prosessien kuvaamiseksi. Sujuva ja asiakaslähtöinen koulutussopimus ja oppisopimus ovat koulutuksenjärjestäjien ja työelämän yhteistyön tulosta. Keskeistä kehittämistyössä on palvelumuotoiluosaamisen kehittäminen ja entistä asiakaslähtöisempien palveluiden luominen. Hankkeessa järjestetään palvelumuotoilukoulutuksen lisäksi reformiin liittyviä osaamisen kehittämistilaisuuksia. Asiakkuuksien edelleen kehittäminen jatkuu hyvien palvelukokemusten kautta. Kehittämistyö tukee oppilaitoksen omaa reformityötä.


Kohderyhmä

Opetus- ja ohjaushenkilöstö, oppisopimustoimijat sekä alueen työelämä.

Valtakunnallista hanketta koordinoi: Savon ammattiopisto

Päivitetty: 31.1.2020 pia.jalkanen@ysao.fi