Oy Oppija Ab

OY OPPIJA AB -PROJEKTI

 

Projektin nimi

 

Oy Oppija Ab - Oppilaitos-yritysyhteistyön uudet toimintamallit ja mahdollisuudet -pilottiprojekti

Ohjelma

 

Tavoite 1, Itä-Suomi, 2.2 Osaamispääoman kehittäminen ja työvoiman osaamisen lisääminen

Kesto

 

1.1.2007 - 31.12.2007

 

Kokonaisbudjetti

 

223 555 €

 

Rahoittajat

 

ESR

Itä-Suomen lääninhallitus                                           
Ylä-Savon kunnat

OPM

 

Kohderyhmä

 

Projektin varsinaisina kohderyhminä ovat Ylä-Savon ammattiopiston kahden koulutusalan neljän opetusryhmän ja Savon ammatti- ja aikuisopiston kahden opetusryhmän opiskelijat.

 

Projektin tavoitteet

 

Oy Oppija Ab -pilottiprojektin tavoitteena on kehittää toimintamalli, joka mahdollistaa työntekijöiden koulutuksen suoraan yritysten tarpeisiin. Pidemmällä aikavälillä kehittyy reflektointijärjestelmä, jossa oppilaitoksen koulutus vastaa yrityksen sisällön tarpeita.

 

Pysyvät vaikutukset: Reflektointijärjestelmä, jossa oppilaitoksen koulutus vastaa yrityksen työn sisällön tarpeita. Eri aloille soveltuvia yritysten ja oppilaitosten yhteistyömuotoja, joiden varassa reflektointia voidaan toteuttaa luontevana, jatkuvana toimintana. Opettajien lisääntyneet valmiudet opetussuunnitelmien jatkuvaan kehittämiseen sekä esimiesten valmiudet muutosprosessien johtamiseen.

 

Välittömät tulokset: Oppilaitosten yhteistyössä toteuttama yritysten tarpeisiin räätälöity koulutus 80 opiskelijalle. Opettajien ja esimiesten parantuneet yritysyhteistyövalmiudet.

 

Tuotokset

 

Projektin aikana kehitetään oppilaitos-yritysyhteistyön malleja:

  • Yritykselle yrityksen näköinen työntekijä
  • Oma Oy –toimintamalli
  • Uudet oppimispolut
  • Opettajien ammatillisen ja pedagogisen osaamisen kehittämisen arviointimalli

Yhteistyötahot

 

Ylä-Savon ammattiopisto

Kuopion yliopisto
Savon ammatti- ja aikuisopisto

Savonia-ammattikorkeakoulu

Valittujen pilottialojen yritykset ja niiden henkilöstö

 

Projektin yhteyshenkilöt

 

Projektipäällikkö

Jori Kortetjärvi

Ylä-Savon ammattiopisto

Asevelikatu 4 / PL 30

74101 IISALMI

Puh. 0400 792 817

jori.kortetjarvi@ysao.fi

 

Projektisihteeri

Miia Bovellan

Ylä-Savon ammattiopisto

Asevelikatu 4 / PL 30

74101 IISALMI

Puh. 0400 799 829

miia.bovellan@ysao.fi

 

Päivitetty: 8.12.2014 tuija.kokkonen@ysao.fi