Osuvasti ammattiin (1)

Etusivu / Suomeksi / Info / Kehittämispalvelut / Projektien esittelyt / Osuvasti ammattiin (1)

Osuvasti ammattiin

Kesto

1.8.2016 - 31.3.2018

Budjetti

371 998 €

Rahoittaja

Etelä-Savon ELY -keskus

Hankepäällikkö

Hankepäällikkö Riina Huttunen, 0400 793 129, riina.huttunen@ysao.fi

     VipuvoimaaEU_2014_2020_.jpg             EU_ESR_FI_vertical_20mm_.jpg

 

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat ammatillisen koulutuksen opiskelijat, henkilöstö, yritykset ja heidän henkilöstö, sekä yrittäjäjärjestöt

Tavoitteet

Osuvasti ammattiin -hankkeen päätavoitteena on lisätä ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden osaamista ja työmarkkinoille kiinnittymistä sekä yritysten henkilöstön osaamista siten, että yritykset ja oppilaitokset kehittävät ja toteuttavat ammatillista koulutusta yhdessä.  

Työpaketit:

-Yritysten työtehtävien analysointi ja vertaaminen tutkinnon perusteisiin sekä pk-yritysten verkottaminen
- Yritysten tarpeiden ja resurssien kartoittaminen oppimisympäristöjen rakentamisissa
- Opiskelijoiden opiskelu- ja työelämävalmiuksien kehittäminen
- Ohjausosaamisen kehittäminen, opettaja-työpaikkaohjaaja työparimallin kehittäminen
- Arviointi ja digitaalisuuden kehittäminen kaikissa työpaketeissa 

Hankkeessa edistetään koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta sekä parannetaan opiskelijoiden työelämävalmiuksia. Hanke tukee Pohjois-Savon maakuntaohjelman 2014-2017 toteutumista edistämällä työvoiman saatavuutta ja osaamista

Päivitetty: 31.1.2020 pia.jalkanen@ysao.fi