Osaavalle polulle

Osaavalle polulle -hanke

Kesto

2.12.2013 – 30.6.2015

Budjetti

52 750 €

Rahoittaja

Opetushallitus

Hankevastaava

Eija Vesterinen, 0400 793 461, eija.vesterinen@ysao.fi

Kohderyhmä:

- perustutkinnon opettajat
- työpaikkaohjaajat
- perustutkinnon opiskelijat
- opinto-ohjaajat


Projektin tavoitteet:

Pedagogisen toiminnan kehittäminen opetustoiminnassa mm. – koulutusta ja opastusta kaikille opettajille opetussuunnitelma osaamiseen ja osaamisperusteisuuteen, osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.. Työelämänlähtöisen osaamisen kehittämiseksi järjestää erimuotoisia työpaikkaohjaajakoulutuksia. Yhteistä koulutusta erilaisen opiskelijan kohtaamiseen ja ohjaamiseen sekä opiskelijan arviointiin.

Tulokset:

opettajien parempi opetussuunnitelmaosaaminen, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
- opetuksen toteutus erilaisin menetelmin erilaisissa oppimisympäristöissä, hyödyntäen mm. mobiilioppimista
- työpaikkaohjaajien osaamisen kehittäminen työpaikkaohjaajakoulutuksen kautta
- läpäisyasteen tehostaminen
- opiskelijoiden valmistuminen määräajassa ja nopeammin
- erityisopiskelijoiden oppimisympäristöt ja työpaikkaohjaajien osaaminen ajantasaisuus varmentuminen
- erilaiset opintopolut ja oppimisympäristöt laaja-alaisemmin otettu käyttöön

Yhteistyötahot:

Sakky, Esedu, Jao, Ysao

Hanketoimijat YSAO:

Eija Vesterinen, Jori Kortetjärvi, Tuovi Huttunen, Eeva Liisa Partanen, Annika Heikkinen, Sari Hänninen, Paavo Härkönen, Antti Korolainen

 

Päivitetty: 14.1.2016 tuija.kokkonen@ysao.fi