Osaava Itä-Suomi Ylä-Savossa

Etusivu / Suomeksi / Info / Kehittämispalvelut / Projektien esittelyt / Osaava Itä-Suomi Ylä-Savossa

Osaava Itä-Suomi Ylä-Savossa

Kesto

30.6.2014 -31.12.2015

Budjetti

77 000 €

Rahoittaja

ELY-keskus Pohjois-Savo

Hankepäällikkö

Leena Toivanen, 0400 792 830, leena.toivanen@ysao.fi

Tavoitteet:

- Opettajien verkostoituminen yrityskenttään ja asiakastarpeiden kartoittaminen opettajien työelämäjaksoilla
- Asiakaslähtöisten palveluiden tarjoaminen asiakastarpeita hyödyntäen
- Ammattiopiston henkilöstön osaamisen kehittämissuunnittelu työelämän tarpeisiin pohjautuen
- TYKE-tehtävää edistävät koulutukset oppilaitokselle ja yrityksille:
   o Asiakaspalvelutaidot, myynti, asiakkaan kohtaaminen, työvaltaisen oppimisen tukeminen
- Yhteistyön lisääminen yrittäjäjärjestöjen ja muiden yrittäjyyttä tukevien organisaatioiden kanssa:
   o Työelämäfoorumi/ammatillisen neuvottelukunnan toiminnan käynnistäminen ja kehittäminen 
 

Verkosto:

Osaava Itä-Suomi -verkosto (Savon ammatti- ja aikuisopisto, Ylä-Savon ammattiopisto, Etelä-Savon ammattiopisto, Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto) toimii tiiviissä yhteistyössä sekä tekee aktiivista työtä eri sidosryhmien kanssa (paikalliset yritykset, yrittäjäjärjestöt, elinkeinoyhtiöt, kauppakamarit, TE-toimistot, ELY-keskukset, muut koulutusorganisaatiot ja toimijat, alueiden mikro- ja pk-yritykset).
 

Itäsuomalaiset yhteiset tavoitteet ovat:

- Työelämän laatuun liittyvien toimintamallien ja tuotekokonaisuuksien luominen ja verkostoyhteistyö
   o Itäsuomalaisen seminaarisarjan tilaisuudet ja teemapäivät, hyviin käytänteisiin liittyvät tapahtumat
   o Yhteensä 10 uutta TYKE-tuotetta ja/tai –palvelumallia
   o Yhteinen uusilla sähköisillä työvälineillä toteutettava koulutusmalli
   o Sähköisen markkinoinnin uusien ratkaisujen käyttöönotto verkostossa

- Opiskelijoiden työelämään siirtymisen edistäminen

- Teemakohtaiset verkostot ja yhteiset itäsuomalaiset tapahtumat
   o Tyla-verkostoyhteistyö
   o Teemakohtaiset tapaamiset (opettajat, projektitoimijat)


Osaava Itä-Suomi Facebook

Osaava Itä-Suomi blogi

ELY_LA01_Logo___FI_B____RGB.JPG


Päivitetty: 14.1.2016 tuija.kokkonen@ysao.fi