Osaajat työssä -mestari-kisällimalli

Etusivu / Suomeksi / Info / Kehittämispalvelut / Projektien esittelyt / Osaajat työssä -mestari-kisällimalli

Osaajat työssä -mestari-kisällimalli

Rahoituslähteet: Opetushallitus (75%) ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä (25%)

Projektin kesto: 14.6.2013 – 31.12.2014

Kokonaisbudjetti: 37 333€

Kohderyhmä:

Kohderyhmänä ovat yli 50-vuotiaat ja alle 30-vuotiaat rekrytoitavat sekä tarpeen mukaan työpaikan esimiehet ja työyhteisö.Mukaan tulevat työpaikat ovat ensisijaisesti pk- sekä julkiselta sektorilta.

Kohderyhmään kuuluvat myös projektissa toimivien oppilaitosten kouluttajat.

Projektin tavoitteet:

Mestari-kisällimalli on keino tukea kokeneiden työntekijöiden työurien pidentymistä ja saada nuoria uusia työntekijöitä kiinnittymään työyhteisöön ja oppimaan työssä tarvittavia taitoja.

Malli tukee hiljaisen tiedon siirtymistä työpaikalla ja on yksi menettely osaamisen siirtämiseksi työyhteisössä.

Mestari-kisälli-mallissa kokeneet työntekijät perehdyttävät nuoria tai uusia työntekijöitä työhön.

 Mestari-kisällimalli voi jatkua uuden työntekijän kouluttamisella alan osaajaksi esimerkiksi oppisopimuksen kautta.

Mestareiksi valitaan kokeneita ja osaavia, perehdyttämisestä kiinnostuneita henkilöitä, joiden työuria saadaan pidennettyä vaihtamalla työtehtäviä kevyemmiksi. Mestari välittää kokemuksen myötä syntynyttä hiljaista tietoaan kisälleille.

Tulokset:

Palvelun kehittäminen mestari-kisällimallissa

Aikuisoppilaitoksen rooli mestari-kisällimallissa on mestarien valmentaminen mentorointiin ja perehdyttämiseen. Se voi olla myös mestari-kisällimallin käyttöönoton konsultointi.

 Verkoston oppilaitokset kehittävät hankkeessa yhteisen mallin mentorointivalmennuksesta. Mallia pilotoidaan ja kehitetään eteenpäin yhteistyöpaikkojen kanssa työssä kertyvien kokemusten pohjalta

 


Yhteistyötahot:

Verkosto:

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Liikelaitos Edupoli

Ekami, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto

Etelä-Savon ammattiopisto

PSK-aikuisopisto

Winnova

Työelämän yhteistyökumppanit mm.:

Runnin Kartanonmäki Oy

Ylä-Savon kehitys

Yhteyshenkilö(t): hankevastaava, aikuisopettaja, Kirsi Ruotsalainen
organisaatio: Ylä-Savon ammattiopisto, hyvinvointi- ja yrityspalvelut
sähköposti: kirsi.ruotsalainen@ysao.fi
puh: 0400 793 188


 

 131274_OPH_hankelogo.jpg  

Päivitetty: 13.1.2015 tuija.kokkonen@ysao.fi