OpsoDiili

OpsoDiili Itä-Suomi

Kesto

1.5.2015 - 31.12.2017

Budjetti

Hankkeen koko budjetti 422 301 €, josta Ysaon budjetti 98 715 €

Rahoittaja

Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus

Hankepäällikkö

Hankepäällikkö Riina Huttunen, 0400 793 129, riina.huttunen@ysao.fi

 VipuvoimaaEU_2014_2020_.jpg         EU_ESR_FI_vertical_20mm_.jpg

Tavoite:

Tavoitteena on nuorten oppisopimustyöpaikkojen lisääminen, itäsuomalaisen verkoston nuorten oppisopimuskoulutuksen, toimintamallin kehittäminen ja oppisopimuksen alueellisen viestinnän kehittäminen.

Hankkeella pyritään auttamaan nuoria saamaan ammatillinen koulutus ja siten parantamaan mahdollisuuksiaan työllistyä. Yhtenä väylänä on oppisopimus-koulutus, joka ei ole vielä tänä päivänä vakiintunut ammatillisen koulutuksen toteuttamismuodoksi lukuisista ja merkittävistä ponnisteluista huolimatta.
Hankkeen tuloksena työnantajien, oppilaitoksien, opiskelijoiden, opiskelijoiden huoltajien ja nuorten ohjaukseen liittyvien verkostojen tietämys nuorten oppisopimuskoulutuksesta lisääntyy merkittävästi.

Kohderyhmä

Varsinaisina kohderyhminä ovat työnantajat, nuoret opiskelijat ja heidän huoltajansa, perus-, lukio- ja ammatillisen koulutuksen henkilöstö, ensisijaisesti opinto-ohjaajat ja muut opiskelijoiden ohjaukseen osallistuvat henkilöt.
Välillisinä kohderyhminä ovat toiminta-alueen yrittäjäyhdistykset, kauppakamarit, yritysneuvontapalveluita järjestävät tahot, nuorten ohjaukseen läheisesti liittyvät hankkeet esim. Ohjaamo hanke, kuntien organisoiman työpajatoiminnan henkilöstö sekä TE-toimistojen henkilöstö.

Päivitetty: 31.1.2020 pia.jalkanen@ysao.fi