OpinOvi

OPINOVI PALVELU, AIKUISKOULUTUKSEN KOMPETENSSIN TOIMENPIDEOHJELMA II -HANKE

Projektin nimi: KOMPETENSSI II, OPINOVI PALVELU

Rahoituslähteet: 

OpinOvi -palvelujen taustalla on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Itä-Suomen lääninhallituksen (nykyisin Pohjois-Savon ELY-keskus) osarahoittama projekti.


Projektin kesto:
1.1.2008-31.12.2010, varsinainen toiminta projektissa käynnistyi rahoituspäätöksen varmistumisen jälkeen syksyllä 2008.

 
Kokonaisbudjetti: 1.1000.000 €, Ysao:n osuus 125 238 €

 Kohderyhmä 

 • Työmarkkinoilla tai työmarkkinoiden ulkopuolella olevat aikuiskoulutuksesta kiinnostuneet henkilöt
 • Alueen yritykset ja julkishallinto, joilla on tarve turvata osaavan työvoiman saatavuus sekä kehittää toimintaansa ja henkilöstön osaamista
 • Hankkeessa mukana olevat koulutusorganisaatiot, jotka kehittävät toimintaansa em. asiakasryhmien tarpeiden mukaisesti, ja joiden keskinäinen yhteistyö hankkeen toimintojen myötä lisääntyy
 • Aikuisopiskelun tukipalveluiden tarjoajat

Projektin tavoitteet

 • Palvelupisteen toiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen Kuopion seudulla Pohjois-Karjalan AiVo-palvelupisteen mallin mukaisesti
 • Verkostomaiseen toimintaan perustuvan palvelumallin kehittäminen muille seuduille Pohjois-Savossa
 • Itäsuomalaisen aikuiskoulutusyhteistyön syventäminen
 • Akkuna-verkkopalvelun sisällön ja tunnettuuden kehittäminen
 • Organisaatio- ja henkilöasiakkaille suunnattujen palveluiden kehittäminen ja asiakkaiden tietoisuuden lisääminen
 • Ohjaus- ja neuvontahenkilöstön osaamisen kehittäminen

Tuotokset 

 • Henkilöasiakkaille suunnatut palvelut
  • tiedotus-, ohjaus- ja neuvontapalvelut alueen aikuiskoulutuksesta
  • aikuisopiskelijalle suunnattujen palvelujen sisällön ja saatavuuden kehittäminen
  • aikuisopiskelijan ohjauksen ja neuvonnan alueellisten yhteistyömallien luominen (esim. toiminta eri seutukunnilla)
  • henkilökohtainen ohjaus kaikille asiakasryhmille kaikissa elämäntilanteissa:
  • ohjaajien jalkautuminen eli palvelut myös Kuopion ulkopuolella
 • Työelämäpalvelut
  • Tiedotusta, neuvontaa ja ohjausta yrityksille ja organisaatioille
  • Osaamisen kartoittamiseen ja kehittämiseen liittyviä palveluita
  • Erilaisia tutkimus-, koulutus- ja kehittämispalveluita
  • Pohjois-Savon koulutusorganisaatioiden palvelutarjonta yhdestä paikasta
 • Verkkopalvelut, verkko-ohjauksen kehittäminen

Toteuttaja:

 • Hallinnoija Kuopion yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Partnerit:

 • Savonia-ammattikorkeakoulu
 • Savon koulutuskuntayhtymä
 • Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Yhteistyötahot:

 • Pohjoi-Savon alueen aikuiskoulutusta tarjoavat organisaatiot, yritykset ja oppilaitokset
 • Pohjoi-Savon ulkopuolisten lähialueiden aikuiskoulutusta tarjoavat organisaatiot ja oppilaitokset
 • TE-toimistot
 • Kela
 • Aikuisväestö, jolla ajatuksissa opiskelu jossakin muodossa
 • Yritykset, joilla tarvetta kouluttaa henkilöstöään tai kehittää omaa toimintaansa

Yhteystiedot 

 OpinOvi palvelut; Käyntiosoite Kuopionlahdenkatu 2 A, 70100 Kuopio

Ohjaajien puhelin arkisin klo 10-16; GSM 040 355 2632

Verkkopalvelu: www.akkuna.eu, sähköposti: ohjaajat@akkuna.eu

Projektipäällikkö Minna Halinen GSM 050 501 2860, sähköposti: minna.halinen@uef.fi

Ylä-Savossa: Riitta Turpeinen 040 1778 589, sähköposti: riitta.turpeinen@ysao.fi

 

Päivitetty: 8.9.2020 anttoni.virpi@ysao.fi