Ohjaamo-palvelut Ylä-Savossa (1)

Etusivu / Suomeksi / Info / Kehittämispalvelut / Projektien esittelyt / Ohjaamo-palvelut Ylä-Savossa (1)

Projektin nimi

Ohjaamo -palvelut Ylä-Savossa

Kesto

1.4.2017 - 31.7.2018

Budjetti

163 716 €

Rahoittaja

Etelä-Savon ELY -keskus

Ohjaamosuunnittelija

Riitta Turpeinen, 040 1778 589, riitta.turpeinen@ysao.fi
Laura Ahonen, 040 6416 669, laura.m.ahonen@iisalmi.fi

Hankepäällikkö

Hankepäällikkö Leena Toivanen, 0400 792 830, leena.toivanen@ysao.fi

 

ysao_ely_iis_kaup_eu_vipu.jpg
ohjaamologo.jpgsote_0.jpg

Hankkeen toteuttajat:

Ylä-Savon ammattiopisto
Ohjaamosuunnittelija Riitta Turpeinen, riitta.turpeinen@ysao.fi, 040 177 8589 
Hankepäällikkö Leena Toivanen, leena.toivanen@ysao.fi,  0400 792 830
Hankeassistentti Pia Jalkanen, pia.jalkanen@ysao.fi, 0400 799 838

Iisalmen kaupunki
Ohjaamosuunnittelija, Laura Ahonen, laura.m.ahonen@iisalmi.fi, 040 641 6669

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Sote asiantuntija Laura Lapinkoski, laura.lapinkoski@ylasavonsote.fi, 040 5434 944 
Sote asiantuntija Sanna Kauppinen, sanna.kauppinen@ylasavonsote.fi, 040 7126 962

 

Tavoitteet:

Ohjaamo on nuorten alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen palvelupiste, jonka toimintamalli rakentuu monialaisesti tietoa, neuvontaa, ohjausta ja tukea tarjoavasta Ohjaamosta, eri hallinnonalojen peruspalveluista ja laajasta yhteistyöverkostosta. Ohjaamon ydintoimintaan kuuluu henkilökohtainen neuvonta ja ohjaus, tuki elämänhallintaan, urasuunnitteluun, sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämiseen sekä kouluttautumisen ja työllistymisen tukeminen.

Ohjaamo –palvelut Ylä-Savossa –hankkeen tavoitteena on jalkauttaa valtakunnallisesti kootut Ohjaamo –palvelut yläsavolaisten nuorten käyttöön. Ylä-Savossa Ohjaamon palvelumallia ovat tässä hankkeessa yhteistyössä sitoutuneet tekemään Iisalmen kaupunki, Ylä-Savon Sote sekä Ylä-Savon ammattiopisto. Näiden toimijoiden lisäksi yhteistyöverkostoon halutaan työpajat, kolmannen sektorin toimijoita, vapaaehtoistyötä tekeviä ja muita nuorten parissa toimivia tahoja. 

Hankkeessa testataan Chat-palvelua sekä Popup Ohjaamo –toimintaa aluekuntien Ohjaamo –palveluiden parantamiseksi. Ylä-Savon Ohjaamo kiinteä palvelupiste sijaitsee keskeisellä paikalla Iisalmen keskustassa. Hankkeen tuloksena nuoret saavat ja käyttävät ohjauspalveluita entistä monipuolisemmin ja matalammalla kynnyksellä käyttöönsä, huolimatta asuinpaikkakunnastaan tai muusta elämäntilanteestaan. Hankkeen tuloksena myös Ohjaamo –palveluiden tarjonta on juurtunut päivittäiseksi osaksi monialaista asiantuntijaverkostoa.

 

Kohderyhmä:

Alle 30-vuotiaat, matalan kynnyksen ohjaus- ja tukipalveluita tarvitsevat nuoret.

Päivitetty: 31.1.2020 pia.jalkanen@ysao.fi