OTS-hanke

OTS-HANKE

Projektin nimi: Osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen -
Työvoimaresurssit käyttöön

Rahoituslähteet: TE-Keskus / ESR TL2

Projektin kesto:  1.3.2008-31.12.2010 

Kokonaisbudjetti: 1 526322 euroa

Kohderyhmä 

- työttömät ja työttömyysuhan alaiset (toistuvaistyöttömät ja henkilöt jotka tarvitsevat ammatinvaihtoa)
- tutkintoon valmistuvat nuoret, jotka ovat vaarassa syrjäytyä ennen työmarkkinoille tuloaan (tutkintoon valmistumassa olevat nuoret, jotka ovat aikeissa keskeyttää tai eivät omaehtoisesti hakeudu koulutuksesta työelämään) (v. 2008 20 henkilöä, v. 2009 30 henkilöä)

Projektin tavoitteet:
Päätavoitteena on turvata osaavan työvoiman saatavuus Pohjois-Savon yrityksissä.
Hankkeen pitkäaikaisina tavoitteina on:
- edistää työvoiman saatavuutta alueen avaintoimialoilla
- kehittää alueellinen palveluverkosto rekrytointiin ja työllistämiseen
Hankkeen lyhytaikaisina tavoitteina on:
- kehittää rekrytointi- ja koulutuspalveluja
- luoda uusia yhteistoimintamalleja yritysten, yrityspalveluorganisaatioiden, oppilaitosten ja työvoimahallinnon toimijoiden välille

Tuotokset 

- koulutukset
- rekrytointipalvelut
- yhteistyöverkostot

Yhteistyötahot 

- Savon ammatti- ja aikuisopisto
- osallistuvat yritykset Pohjois-Savossa
- seudulliset työvoimatoimistot
- Pohjois-Savon TE-keskus
- Savonia amk
- Kehittämisyhtiöt, Ylä-Savon Kehitys Oy
- yrittäjä- ja neuvontajärjestöt

Yhteyshenkilöt 

Iisalmen seutu;
projektipäällikkö Niina Martikainen, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
niina.martikainen@ysao.fi
0400 793 026
 
Kuopion ja Varkauden seutu;
projektikoordinaattori Ilkka Hirvonen, Savon koulutuskuntayhtymä
ilkka.hirvonen@sakky.fi
044 7853 181

 

 

Päivitetty: 29.1.2015 tuija.kokkonen@ysao.fi