MoTo

MoTo - Moni ammatillisen ja yrityslähtöisen oppimisympäristön kehittämishanke

Rahoituslähteet: Teknologiateollisuus Ry

Projektin kesto: 1.1.2013 - 31.12.2014


Kokonaisbudjetti: 108000€

Kohderyhmä: Pohjois-Savolaiset teknologia-alan yritykset

Projektin tavoitteet: Tavoitteena on laajentaa ja syventää opintopolun käyttömahdollisuuksia kansainvälisyyden, pk-yritysten sekä elinikäisen oppimisen näkökulmista.

Tulokset: Yhdistämällä alihankintayritysten tarjoamat oppimisympäristöt suuremman yrityksen mahdollisuuksiin mahdollistuu monialaisen osaamisen kehittäminen jo opintojen aikana.

Yhteistyötahot: Sopimuksia tehdään parhaillaan useiden erikoisajoneuvoja tai niiden osia valmistavien yritysten kanssa

Yhteyshenkilö:

Projektipäällikkö, lehtori Miika Vaarasuo
Ylä-Savon ammattiopisto
Kone- ja metalliala
Asevelikatu 4, 74100 IISALMI
Puhelin työ: 0400 792832
Email: miika.vaarasuo@ysao.fiTGT_100saatio-web.jpg


Päivitetty: 29.12.2014 tuija.kokkonen@ysao.fi