Metsä- ja puunkuljetuslogistiikan oppimisympäristöjen kehittäminen

Etusivu / Suomeksi / Info / Kehittämispalvelut / Projektien esittelyt / Metsä- ja puunkuljetuslogistiikan oppimisympäristöjen kehittäminen

Metsä- ja puunkuljetuslogistiikan oppimisympäristöjen kehittäminen

Kesto

EAKR – simulaattori-investointi hankeaika 1.5.2016-31.12.2017
ESR – Metsäalan opetuksen kehittäminen hankeaika 1.9.2016 – 31.8.2018

Budjetti

EAKR – simulaattori-investointi Ysao budjetti 192 524 €, koko hanke 2 312 894 €
ESR – Metsäalan opetuksen kehittäminen Ysao budjetti 81 635 €, koko hanke 585 450 €

Rahoittaja

Pohjois-Savon liitto ja Etelä-Savon Ely-keskus

Hankepäällikkö YSAO

Leena Toivanen, 0400 792 830, leena.toivanen@ysao.fi

     VipuvoimaaEU_2014_2020_.jpg    EU_EAKR_FI_vertical_20mm_.jpg      PSL_vaakuna-ja-teksti_netti.jpg

Tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on turvata maakunnan puunjalostusteollisuuden kasvavaa raakapuun tarvetta ja osaavan henkilöstön saantia maakunnan metsäkone- ja kuljetusyrittäjille sekä luoda uutta yrittäjyyttä aloille. Koulutusta kehittämällä pyritään myös lisäämään alan vetovoimaisuutta koulutukseen hakijoiden keskuudessa ja siten saamaan motivoitunutta ja osaavaa työvoimaa.

Hankkeessa tehtävien kone- ja laitehankintojen avulla turvataan työelämän tarpeita vastaavien uusien oppimisympäristöjen luominen ja kehittäminen metsäkone- ja puunkuljetusaloille. Uudet oppimisympäristöt parantavat käytännön opetuksen tehokkuutta ja turvallisuutta mm. lisäämällä simulaattoripedagogiikan osaamista ja simulaattoriopetusta. Simulaattoripedagogiikan kautta vähennetään myös päästöjen syntymistä sekä säästetään maa-alueitten käyttöä opetustilanteissa. Tavoitteena on hankkia metsä- ja puunkuljetuslogistiikankoneita ja laitteita sekä muodostaa metsäkoneopetukseen liikuteltava oppimisympäristö, jossa on opetussimulaattoreita ja metsäkoneiden käytön videovalvontatila.

Kohderyhmä:

Varsinaisina kohderyhminä ovat metsäkone- ja puuntavarakuljetusurakoitsijat sekä näiden yritysten henkilöstö sekä ammatillisten oppilaitosten opiskelijat ja henkilöstö.
Välillisiä kohderyhmänä on puuta jalostava teollisuus.

 

Tulokset:

Hankkeella toteutetaan metsäkoneopetuksen liikuteltava oppimisympäristö, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Oppimisympäristössä on kolme liikuteltavaa metsäkonesimulaatoria ja opettajan videovalvontatila, josta on videoyhteys metsätyömaalla työskenteleviin metsäkoneisiin. Hankkeesa hankittavat metsäkoneet yhdessä liikuteltavan oppimisympäristön kanssa nopeuttavat opiskelijoiden valmistumista ja parantavat heidän ammattitaitoaan ja valmiuksia siirtyä työelämään. Alan yritykset saadaan myös mukaan koulutusten suunnitteluun ja toteutukseen.

 

Toteuttajat:  

Savon koulutuskuntayhtymä (hallinnoija) hankepäällikkö Karl-Erik Hasa, p.  044 785 4120,
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä (osatoteuttaja)

 

Päivitetty: 31.1.2020 pia.jalkanen@ysao.fi