Metallin kiertokoulu

Metallin kiertokoulu

Kesto

1.1.2018 - 31.12.2019

Budjetti

Investointi 300 000 €, kehittäminen 140 051 €

Rahoittaja

Pohjois-Savon liitto

Hankepäällikkö YSAO

Jarkko Ruotsalainen, 040 1778 536, jarkko.ruotsalainen@ysao.fi

     VipuvoimaaEU_2014_2020_.jpg    EU_EAKR_FI_vertical_20mm_.jpg      PSL_vaakuna-ja-teksti_netti.jpg

Tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on hankkia kone- ja tuotantotekniikan opiskeluun siirreltäviä koneita, laitteita ja ohjelmistoja, jotka kokonsa ja painonsa puolesta soveltuvat siirrettäväksi eri paikkakunnille ja eri yrityksiin. Siirreltävien koneiden teknisien ominaisuuksien on kuitenkin oltava sellaisia, että ne mahdollistavat aitojen yritysten tuotannollisten töiden opettelun opiskelussa todellisessa työympäristössä. Koneiden siirreltävyys mahdollistaa kone- ja tuotantotekniikan koulutuksen järjestämisen paikkakunnilla, joissa työvoimatarvetta on, mutta yritysten oma konekanta ei mahdollista uuden teknologian käytön opettelua tai tutkinnon suorittamista.

Kohderyhmä:

Hankkeen kohderyhmänä ovat alueen metallialan yritykset ja alalle hakeutuvat opiskelijat.

 

Tulokset:

Hankkeessa vastataan työvoiman saatavuuden parantamiseen ja kehitetään valmistuneiden opiskelijoiden kilpailukykyistä osaamista tukemaan yritysten lisääntyvää tarvetta varten. Hankkeen ansioista voidaan entistä enemmän lisätä työssä tapahtuvaa oppimista kaikissa yrityksissä omasta konekannasta riippumatta. Samalla oppilaitoksen ja yritysten välinen yhteistyö tiivistyy ja mahdollistaa joustavamman tavan opiskella alaa oikeassa työympäristössä oikeilla työtehtävillä sekä mahdollisessa tulevassa työpaikassa.

Päivitetty: 9.9.2021 tuija.kokkonen@ysao.fi