Maatalousalan koulutuksen ja koulutuksen järjestäjien työnjaon kehittäminen

Etusivu / Suomeksi / Info / Kehittämispalvelut / Projektien esittelyt / Maatalousalan koulutuksen ja koulutuksen järjestäjien työnjaon kehittäminen

Maatalousalan koulutuksen ja koulutuksen järjestäjien työnjaon kehittäminen

Kesto

1.9.2018–31.12.2019

Budjetti

35 000 €

Rahoittaja

OKM

Hankepäällikkö

Leena Toivanen, 0400 792 830, leena.toivanen@ysao.fi

  OKM logo.jpg      

Tavoite:

Luonnonvara-alan koulutuksen valtakunnallisen selvitystyön tavoitteena on turvata alan koulutuksen tarjonta ja laatua sekä vastata koulutuksella muuttuviin osaamistarpeisiin.

Hankkeessa selvitetään, mitä ja millaista koulutusta Suomessa tarvitaan luonnonvara-alalle.

Koulutuksen järjestäjien entistä tiiviimmän ja systematisoidumman yhteistyön kautta pystytään turvaamaan luonnonvara-alan koulutuksen saatavuutta sekä sitä kautta osaavien työntekijöiden ja yrittäjien tulemista luonnonvara-alalle. Koulutuksen järjestäjät pystyvät suuntaamaan koulutustaan sekä siihen kuuluvia investointeja tar-peiden mukaisesti, jolloin pystytään turvaamaan myös laadukasta, työelämän ja opis-kelijan tarpeisiin vastaavaa koulutusta.


Päivitetty: 9.9.2021 tuija.kokkonen@ysao.fi