Maarakennusalan uudet mahdollisuudet

Etusivu / Suomeksi / Info / Kehittämispalvelut / Projektien esittelyt / Maarakennusalan uudet mahdollisuudet

Maarakennusalan uudet mahdollisuudet

Kesto

1.8.2015–31.12.2016

Budjetti

89 944 €

Rahoittaja

Etelä-Savon ELY -keskus

Hankepäällikkö

Leena Toivanen, 0400 792 830, leena.toivanen@ysao.fi

     VipuvoimaaEU_2014_2020_.jpg             EU_ESR_FI_vertical_20mm_.jpg

Tavoite
Hankkeen tavoitteena on kehittää ja tarjota maarakennusalan pk-yritysten henkilöstölle osaamista päivittävää ja yritystoimintaa kehittävää koulutus- ja asiantuntijapalveluita. Hankkeessa tuotetaan koulutuksia yrityksen kannattavuuden parantamiseksi, uusien palvelutuotteiden kehittämiseksi sekä työhyvinvoinnin edistämiseksi.

1. Kilpailukyky
Yritysten tarkennettujen osaamistarpeiden mukaan esim.
- Ympäristöosaaminen
• Jätelainsäädäntö
o Jätteiden-vaaralliset hallinta (va 2012) on merkittävä osa mr-/kulj. yritysten ym-päristöasioiden hyödyntämis- ja loppukäsittelytoimintaa.
o Vaaralliset jätteet
o Jätteensiirtoasiakirjat, lähtöpaikasta loppusijoituspaikkaan
• Kaivannaislaki
o Kaivannaisjätteen kokonaisvaltainen hallinta luo pohjan ympäristöystävälliselle ja ekologiselle rakentamiselle (uusi va tuli voimaan 4/2013)
o Lain asettamat osaamisvaatimukset aliurakoinnissa
- Työyhteenliittymäosaaminen
• Verotus, kirjanpito, asiakirjat
- Erikoistuminen (uudet tuotteet ja palvelut, erikoistuminen ja erottuminen kilpailijoista)
- Neuvottelutaidot kilpailutuksissa ja urakoissa
- Johtamisosaaminen, muutostenhallinta, osallistaminen, uudet teknologiat tunti/urakka ilmoituksis-sa

2. Tuottavuus ja kannattavuus
Yritysten tarkennettujen osaamistarpeiden mukaan esim.
- Sähköiset mahdollisuudet asiakirjojen hallinnassa urakka- ja työmaatilanteissa
- Talousosaaminen (urakkalaskenta ja sen mahdolliset ohjelmistot, hintatietoisuus, kustannuslasken-ta)
- Työmenetelmien kehittäminen ja laadun varmistus (mm. ympäristölainsäädäntö huomioiden, uudet teknologiset ratkaisut koneohjaus, koneautomaatio)
• Koneohjausjärjestelmien (2D ja 3D) kehittämisellä haetaan massatasapainoa sekä eh-käistään ylijäämämassojen syntymistä

3. Verkostoituminen ja osaamisen jakaminen työpajoissa
Yritysten tarkennettujen osaamistarpeiden mukaan esim.
- Alan yritysten verkostoituminen, kilpailukyky urakoissa (yhteistarjoukset, työyhteenliittymä, työn ja-kaminen osaamisaloittain, johtamisosaaminen työmaalla)
- Vertaisoppiminen ja erikoisosaamisten hyödyntäminen
- Yritysjohtamisosaamisen kehittäminen

Kohderyhmät

Maarakennusalan pienten ja keskisuurten yritysten omistajat ja henkilöstö Pohjois-Savon alueella
Välillisesti ammatilliset opettajat ja opiskelijat


 

Päivitetty: 30.12.2016 tuija.kokkonen@ysao.fi