Maahanmuuttajaopiskelijan ohjaus ja tuki

Etusivu / Suomeksi / Info / Kehittämispalvelut / Projektien esittelyt / Maahanmuuttajaopiskelijan ohjaus ja tuki

Maahanmuuttajaopiskelijan ohjaus ja tuki -hanke

Kesto

21.5.2014 - 31.12.2015

Budjetti

14 666 €

Rahoittaja

Opetushallitus

Hankevastaava

Anne Räisänen, anne.raisanen@ysao.fi, 0400 793132

Kohderyhmä:

Ammatillista peruskoulutusta suorittavat tai ammatilliseen peruskoulutukseen hakeutuvat maahanmuuttajaopiskelijat, opettajat ja työpaikkaohjaajat

Projektin tavoitteet:

Edistää maahanmuuttajaopiskelijoiden opintojen etenemistä ja läpäisyä ammatillisessa koulutuksessa. Kehittää maahanmuuttajaopiskelijoiden henkilökohtaisen opetussuunnitelman toteuttamista sekä osaamisen tunnistamis- ja tunnustamismenetelmiä.

Olemassa olevia opetus- ja ohjausmenetelmiä hyödyntäen luodaan uusia pedagogisia menetelmiä suomi toisena kielenä -opetuksen integrointiin. Vahvistetaan maahanmuuttajaopiskelijoiden ohjausta sekä työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa että oppilaitoksessa. Varmistetaan yhdenmukaiset ja tasalaatuiset ohjauspalvelut. Luodaan työssäoppimisen ohjaajille toimiva ohjausmalli sekä tukimateriaalit. Hyödynnetään verkostossa toimivien koulutuksen järjestäjien hyviä käytäntöjä.
 

Tulokset:

 • Opiskelijat saavat tarvitsemansa tuen ja opinnot etenevät suunnitellusti.
 • Saadaan uusia työkaluja osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. 
 • Opettajille tulee tukea opetustyöhön opetusvideoiden myötä. 
 • Opiskelijalle sähköistä materiaalia, joka on hyödynnettävissä myös työpaikalla. 
 • Hankkeen tuloksia voi hyödyntää nivelvaiheen koulutuksissa, ammatinvalinnan sekä oikealle alalle ohjauksen työkaluna. 
 • HOPS-lomake ja ohjeistus ryhmänohjaajalle. 
 • Osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen tuotetaan ohjeistus malleineen ja esimerkkeineen. 
 • Suomi toisena kielenä -opintoja mallinnetaan osana ammatillisia opintoja ja työssäoppimisjaksoja. 
 • Opettajien valmiuksia ohjata maahanmuuttajaopiskelijoita sekä käyttää kieleitietoisia opetusmenetelmiä kehitetään ja mallinnetaan sosiaali- ja terveysalalla sekä liiketalouden alalla. 
 • Tukimateriaalia ammatillisen osaamisen näyttöihin, pikaopas työpaikkaohjaajille maahanmuuttajaopiskelijan ohjausta ja perehdytystä varten. 
 • Tunnistetaan maahanmuuttajaopiskelijan henkilökohtaiset kehittämistarpeet opiskeluvalmiuksissa. 
 • Tukimateriaali opettajalle ja työohjaajalle maahanmuuttajaopiskelijan opiskelutaustojen ja -kykyjen määrittämisessä ja henkilökohtaisen opetussuunnitelman luomisessa. 
 • Ammattiopettajien ja työohjaajien kulttuurisensitiivisyyden lisääntyminen ja sen hyödyntäminen työssä, jolloin opetuksen laatu paranee Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän strategian mukaisesti. 
 • Maahanmuuttajien ammattiin valmistuminen paranee, keskeytykset vähenevät. 
 • Maahanmuuttajien työllistyminen paranee.

   

Yhteistyötahot:

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Päivitetty: 14.1.2016 tuija.kokkonen@ysao.fi