Luonnonvara-alan reformin kehittäminen ja digiloikka

Etusivu / Suomeksi / Info / Kehittämispalvelut / Projektien esittelyt / Luonnonvara-alan reformin kehittäminen ja digiloikka

Luonnonvara-alan reformin kehittäminen ja digiloikka

Kesto

4.11.2016 - 31.12.2017

Budjetti

17 600 €

Rahoittaja

OPH

Hankepäällikkö

Hankepäällikkö Riina Huttunen, 0400 793 129, riina.huttunen@ysao.fi

       OPH uusi logo (ID 19853).jpg  

Tavoite: 

Luonnonvara-alan koulutus on oppimisympäristöistä johtuen kallista verrattuna moneen muuhun koulutusalaan. Opetusmaatilojen, -tallien, -metsien ja -puutarhojen ansiosta alan koulutus on monimuotoista ja vahvasti sidoksissa luonnonolosuhteisiin. Ammatillisen koulutuksen reformi asettaa oppilaitoksille muutostarpeita, joissa yhteistyö muiden koulutuksenjärjestäjien kanssa on välttämätöntä. Yhteistyö tulee olemaan sekä alakohtaista että alojen välistä. Luonnonvara-alalla on koulutuksen järjestäjiä laajalti ympäri Suomea ja etäisyydet ovat suuret. Yhteistyöverkostojen sekä kehittämistiimien perustaminen, henkilöstön osaamisen vahvistaminen ja jakaminen sekä digitalisaation hyödyntäminen ovat jatkossa välttämättömiä. Luonnonvara-alan työprosessit ovat ajallisesti pitkiä verrattuna moneen muuhun alaan. Koulutukseen liittyy monia erityisosaamista vaativia alueita. Tämän takia on kustannustehokasta pyrkiä yhteistyöhön. Näin eri koulutuksenjärjestäjät voivat keskittyä omiin vahvuuksiinsa.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat luonnonvara-alan opiskelijat, opettajat, ohjaushenkilöstö, alan yrittäjät, työpaikkaohjaajat, Virtuaalikyläverkoston toimijat ja käyttäjät sekä muut luonnonvara-alan sidosryhmät.

Hanketta koordinoi Hämeen ammatti-instituutti Oy ja siinä ovat osatoteuttajina seuraavat koulutuksen järjestäjät: Ahlmanin ammattiopisto, Hevosopisto Oy, Järviseudun ammatti-instituutti, Keuda, Kainuun ammattiopisto, Lounais-Suomen ammattiopisto Novida, Optima, Pohjois-Karjalan ammatti- ja aikuisopisto, Pohjoisen-Keskisuomen Ammattiopisto, Ruukin maaseutuopisto, Sedu, Ylä-Savon ammattiopisto ja Yrkesakademin i Österbotten.

Päivitetty: 19.1.2018 pia.jalkanen@ysao.fi