Lisätty todellisuus ja virtuaaliset oppimisympäristöt

Etusivu / Suomeksi / Info / Kehittämispalvelut / Projektien esittelyt / Lisätty todellisuus ja virtuaaliset oppimisympäristöt

Lisätty todellisuus ja virtuaaliset oppimisympäristöt (VLE)

Kesto

1.12.2016 - 31.12.2017

Budjetti

66 000 €

Rahoittaja

OPH

Hankepäällikkö

Hankekoordinaattori Jarkko Ruotsalainen, 040 177 8536, jarkko.ruotsalainen@ysao.fi

       OPH uusi logo (ID 19853).jpg  

Tavoite: 

Auto- ja metallialojen opetukseen tuotetaan virtuaalinen oppimisympäristö, jonka avulla alojen opetus saadaan nykyaikaiseksi ja tukemaan nykyaikaista useiden eri aistien kautta tapahtuvan oppimisen käsitystä. Ylä-Savon ammattiopistolla keskitytään metallialan toteutukseen.

Hankkeen osatoteuttajat tuottavat järjestelmään pienen määrän opetusmateriaalia jonka avulla järjestelmän toimintaa ja pedagogista käyttöä testataan käytännössä ja tuotetaan selkeät toimintamallit virtuaalisen oppimisympäristön opetuskäytöstä niin virtuaalitodellisuuden kuin lisätyn todellisuudenkin laitteilla. Sisällön tuottajat kehittävät myös järjestelmään helppokäyttöisen työkalun jolla lisämateriaalin tuottaminen hankkeen jälkeen tehdään mahdollisimman helpoksi kaikille auto- ja metallialojen toimijoille jotta oppimisympäristön kehitys jatkuisi myös hankkeen jälkeen.

Lisäksi kehitetään erilaisia toimintamalleja joiden avulla järjestelmä mahdollistaa teoriaopintojen käymisen osittain yhteistyössä työelämän edustajien kanssa ja heidän tiloissaan.

Kohderyhmä

Ensisijaisena kohderyhmänä ovat auto- ja metallialojen opetushenkilöstö, mutta suurimman välillisen hyödyn saavat sekä nuoret että aikuiset opiskelijat. Valmistuvien opiskelijoiden osaamisen tason kohentuessa viime käden hyötyjänä ovat myös työelämän edustajat.

Hankkeen hallinnoijana PKKY ja osatoteuttajina KAO ja YSAO.

Päivitetty: 19.1.2018 pia.jalkanen@ysao.fi