Lisätty todellisuus

Lisätty todellisuus ammatillisessa koulutuksessa -hanke

Kesto

1.9.2015 - 31.12.2016

Budjetti

33 458 €

Rahoittaja

Opetushallitus

Hankepäällikkö

Hankepäällikkö Leena Toivanen, 0400 792 830, leena.toivanen@ysao.fi

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on suunnitella, toteuttaa ja kokeilla käytännössä lisätyn todellisuuden mahdollisuuksia ammatillisten perustutkintojen opetuksessa sekä lisätyn todellisuuden integroimista nykyisiin virtuaalisiin oppimisympäristöihin.

Hankkeen toiminta

Hankkeen koordinaattorina toimii Pohjois-Karjalan aikuisopisto ja yhteistyökumppaneina Faktia Koulutus Oy, Kouvolan aikuiskoulutuskeskus, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto sekä Ylä-Savon ammattiopisto.

1. Hankkeen aluksi järjestetään valmennus, jossa tutustutaan lisättyyn todellisuuteen ja sen käyttömahdollisuuksiin opetuksessa.
2. Hankkeessa kartoitetaan erilaisia olemassa olevia lisätyn todellisuuden vaihtoehtoja, kohteena nimenomaan ammatillinen koulutus. Kartoitus tapahtuu vertailemalla tuotantoympäristöjä, välineitä ja sovelluksia lisätyn todellisuuden opetuskäytön käytännön toteutuksissa sekä sen integroinnissa nykyisiin virtuaalisiin oppimisympäristöihin.
3. Lisäksi testataan ja tehdään käytännönläheisiä pilottikokeiluja hyödyntäen lisättyyn todellisuuteen perustuvia oppimisympäristöjä. Osa-alueeseen liittyy näiden oppimisympäristöjen suunnittelua, tuottamista ja käytäntöjen testausta aidoissa oppimistilanteissa.
4. Hankkeen parhaat käytännöt ja kokemukset kootaan case-julkaisuun, lisäksi laaditaan opettajille yksinkertainen ohje siitä kuinka ottaa lisätty todellisuus osaksi omaa opetusta.
Lisäksi hankkeessa levitetään tietoa lisätyn todellisuuden pedagogisista mahdollisuuksista esitellen erilaisiin oppimistilanteisiin soveltuvia lisätyn todellisuuden toteutuksia.

Verkoston oppilaitokset valitsevat kukin eri alojen perustutkinnot pilotointiin:

Pohjois-Karjalan aikuisopisto:
o liiketalouden perustutkinto
o tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Faktia Koulutus Oy
o kone- metallialan perustutkinto
o talotekniikan perustutkinto
o sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

Kouvolan aikuiskoulutuskeskus
o kone- ja metallialan perustutkinto
o rakennusalan perustutkinto

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto
o kone- ja metallialan perustutkinto
o sähköalan perustutkinto

Ylä-Savon ammattiopisto
o kone- ja metallitekniikan perustutkinto
o hiusalan perustutkinto

Lisätietoja
Pohjois-Karjalan aikuisopisto (hankkeen koordinaattori), satu-minna.piiroinen@pkky.fi
Faktia Koulutus Oy, raija.salo@faktia.fi
Kouvolan aikuiskoulutuskeskus, liena.silen@kvlakk.fi
Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, maire.huopalainen@samiedu.fi
Ylä-Savon ammattiopisto, leena.toivanen@ysao.fiPäivitetty: 30.12.2016 tuija.kokkonen@ysao.fi