Latopolku 2

Latopolku 2, Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Rahoituslähteet: OPH

Projektinkesto: 28.5.2012-31.12.2013

Kokonaisbudjetti: 35 207€

Kohderyhmä: Hankkeeseen osallistuvien oppilaitosten opettajat ja opetusta tukeva henkilöstö, opiskelijat, oppilaitosten työssäoppimispaikkojen työpaikkaohjaajat ja muu henkilöstö

Projektin tavoitteet:
Laajatentun työssäoppimisen valtakunnallisessa kokeiluhankkeessa mukana ollessamme olemme kehitelleet yksilöllisiä polkua, joita on tarkoitus jalkauttaa nyt eri koulutusaloille oppilaitoksessamme

- kartoittaa tarkemmin opetussuunnitelman tavoitteiden mukaiset työssäoppimispaikat opiskelijoille alueellamme, joissa opiskelijat saisivat tehdä työssäoppimista aidoissa työtehtävissä ja näyttää osaamisensa kyseisissä yrityksissä

- kehittää opintopolkuja ja löytää sopivia työtehtäviä ja työssäoppimispaikkoja myös erityistätukea tarvitseville opiskelijoille.

- kehittää opintopolkuja joissa opiskelijat suorittavat opintoja ja ammattiosaamisen näyttöjä työssäoppimisessa ja mahdollisesti valmistuvat nopeammin.

- saada integroitua atto-aineet ja elinikäisen oppimisen avaintaitoja työssäoppimiseen ja jokapäiväiseen käytännön toimintaan. Tavoite on, että opiskelija toimiin niin, että osaa havainnoida missä ja millaisissa työtilanteissa kyseiset taidot on osa työtä ja työtehtäviä. Hankkeessa mukana olevilla aloilla kokeillaan atto ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen integrointia työssäoppimiseen koulutusalakohtaisesti ja työssäoppimispaikkaan soveltuvasti.

Tulokset:
- ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien työvaltaistamisella suorittamisella olisi mahdollista tukea opiskelijoiden motivaatiota ja suoriutumista opinnoissa sekä vahvistaa heidän ammatti-identiteettiään ja jopa nopeuttaa valmistumista.
- vahvistaa työpaikkaohjaajien käsitystä koulutusalojen tutkinnon rakenteesta ja sisällöistä.
- hyvät, toimivat ja pysyvät työpaikkayhteydet koulutusaloille ja ammattiosaamisen näyttöpaikoiksi.
- erityistätukea tarvitseville opiskelijoille sopivat työssäoppimiskohteet ja ammattiosaamisen näyttöjen toteutuspaikat
- selkeä ja toimiva malli atto- aineiden ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen toteuttamiseen ja arviointiin työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen yhteyteen. näyttöjen yhteyteen.

Yhteistyötahot: Savon – ammatti- ja aikuisopisto, Vantaan ammattiopiston, Keskuspuiston ammattiopiston, Kainuun ammattiopiston, Hyrian ja valtakunnallinen toplaaja verkosto.

Yhteyshenkilö: projektivastaava Eija Vesterinen
Ylä-Savon ammattiopisto
eija.vesterinen@ysao.fi
 
0400 783 461Rahoittajia:
131274_OPH_hankelogo.jpgEakr.jpg   eu_sosiaalirahasto_pieni_logo.jpg   vipuvoimaaEU_.gif  
ELY_LA01_Logo___FI_B____RGB.JPG


Päivitetty: 29.1.2015 tuija.kokkonen@ysao.fi