Laite

LAITE-PROJEKTI

 

Projektin nimi

 

Laatua ICT-projektin toteutukseen

 

Ohjelma

Tavoite1, 2.2 Osaamispääoman kehittäminen ja työvoiman osaamisen lisääminen

 

Kesto

1.3.2004 – 30.4.2007

 

Kokonaisbudjetti

598 647 €

 

Rahoittajat

 

Itä-Suomen lääninhallitus/ESR
Ylä-Savon kunnat/Seuturaha

Taustaa

Pk-yrityksissä toteutettujen tietojärjestelmähankkeiden yleisiä ongelmia ovat kustan­nusten ylittyminen, aikataulujen viivästyminen ja tuotteiden toiminnalliset puutteet. Em. ongelmat ilmenevät aina uudelleen vaikka periaatteessa syyt ongelmiin ovat hy­vin tiedossa. Perustavia syitä kuvattuun tilanteeseen ovat mm. puutteet tietojärjestel­mien määrittelyssä, toimialatuntemuksen puute ja myös ohjelmistotuotannon kehitty­mättömyys.

 

Pk-yritysten ohjelmistohankkeet ovat kooltaan varsin pieniä taloudellisesti, jolloin riittävän tarkkoihin määrittelyihin ei ole mahdollista resursoida tarpeeksi. Ohjelmisto­yritysten toimintamallit on luotu pääsääntöisesti suuria asiakkaita varten eikä tällaisilla malleilla voi tuottaa oh­jelmistoja kustannustehokkaasti pk-yrityksille. Näiden ongelmien suorana seurauksena on merkittävä taloudellisten resurssien tuh­laaminen sekä todennäköisesti myös ylivarovaisuus ohjelmistoprojektien käynnistämi­sessä.

 

Kohderyhmä

 • Pohjois-Savon alueella toimivat pk-yritykset, joilla on tarvetta ottaa käyttöön tietojärjestelmiä
 • Pohjois-Savon alueella toimivat pk-ohjelmistoyritykset.

Tavoitteet

 

Projektin pitkäaikaiset tavoitteet

 • asiakasyritysten toiminnallisen ja ta­loudellisen kasvun mahdollistaminen
 • asiakkaiden ja ohjelmistokehittäjien väli­sen kommunikoinnin parantaminen niin, että ohjelmistotuotteet valmistetaan ja toimitetaan sovittujen aikataulujen, kustannusten ja toiminnallisten ominaisuuksien mukaisesti

Projektin lyhytaikaiset tavoitteet

 • ohjelmistojen ostotoiminnan ja tietojärjestelmähankkeiden koordinointiosaamisen ke­hittäminen asiakasyrityksissä
 • ohjelmistotuotanto-osaamisen kehittäminen pk-ohjelmistoyrityksissä.

Tuotokset

 

Keskeiset tuotokset:

 • Asiakasyritysten koulutukset
 • Ohjelmistoyritysten koulutukset
 • Yrityskohtaiset kehittämisprojektit
 • Konsultoinnin avulla tapahtuva kehittämisprojektien edistäminen
 • Yhteiset teemapäivät ajankohtaisista aihealueista
 • Säännölliset yhteiset kokoontumiset
 • IT-kehitystrendien seuranta ja välittäminen osallistuville yrityksille.

Osallistuvat yritykset


Mukaan lähtevät asiakas- ja ohjelmistoyritykset on valittu.

 

Liittyminen muihin projekteihin

 

SOSE, Kuopion yliopisto, Kuopio

Yritys-Plus, Savonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmi

 

Projektin toteutus ja hallinto

Ylä-Savon ammattiopisto, kehittämisyksikkö, Iisalmi

Laite-projektin sisäiset sivut
http://www.peda.net/veraja/ysao/projektit/laite

 

Yhteyshenkilöt

Projektipäällikkö

FM Kari Puumalainen,

puh. 0400 793 155
kari.puumalainen@ysao.fi

 

IT-Asiantuntija
TTM Tenho Kosonen,

 

 

 

 

Päivitetty: 19.11.2019 minttu.harju@ysao.fi