Laatutyön tukeminen kotityöpalveluyrityksissä

Etusivu / Suomeksi / Info / Kehittämispalvelut / Projektien esittelyt / Laatutyön tukeminen kotityöpalveluyrityksissä
Laatutyön tukeminen kotityöpalveluyrityksissä

Kesto
22.10.2012 – 31.12.2013

Kohderyhmä
Ylä-Savon alueella toimivat kotityöpalveluyritykset
 
Hankkeen tavoitteena on

• kehittää yhteistyössä Valviran (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) kanssa kotipalveluja tukipalveluina tuot-tavien yritysten omavalvontasuunnitelman laadintaa
• kehittää, laatia ja testata omavalvontaan liittyvää ohjausma-teriaalia yhdessä kotityöpalveluyritysten kanssa
• tukea kotipalvelun tukipalveluja tuottavien kotityöpalveluyritysten omavalvontasuunnitelman laadintaa
• ohjata ja tukea kotipalvelun tukipalveluja tuottavien kotityöpalveluyritysten omavalvontasuunnitelman laadintaa, toteuttamista, arviointia ja kehittämistä
• kehittää yhteistyössä kotityöpalveluyritysten kanssa niiden markkinointia sekä verkostoitumista sosiaalisessa mediassa sekä muissa sähköisissä verkkopalveluissa (esim. www.kotityopalvelut.fi , Facebook, Twitter)
• suunnitella ja toteuttaa ePortfolio –palvelun käytön koulu-tusta oppilaitoksille sekä kotityöpalveluyrittäjille
• tarjota ePortfolion kautta yrittäjille työkalu oman osaamisen kuvaamiseen ja dokumentointiin, portfolion ja ansioluette-lon rakentamiseen sekä ylläpitämiseen verkossa 

 
Hankkeen tulokset 31.12.2013

• on luotu toimiva yhteistyö Valviran kanssa
• on kehitetty kotityöpalveluyritysten toimintaa omavalvontasuunnitelman toteuttamiseksi
• on luotu toimintatapoja, joilla kotityöpalvelualan yritykset pystyvät osallistumaan sähköisten palvelujen ja sosiaalisen median hyödyntämiseen osaamisensa kehittämisessä, markkinoinnissa ja verkostoitumisessa
• on suunniteltu ja toteutettu ePortfolio –palvelu koulutus oppilaitoksille ja kotityöaplveluyrityksille

Hankkeen rahoittajat
• Opetushallitus
• Ylä-Savon ammattiopisto

Yhteystiedot
Ylä-Savon ammattiopisto
Ritva Ikonen
0400 793 169
ritva.ikonen@ysao.fi
 
Päivi Honkanen
0400 792 836
paivi.honkanen@ysao.fi


Hankkeen koordinointi
Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Liikelaitos Edupoli
Eija Lenkkeri
040 7768 728
eija.lenkkeri@edupoli.fi

Hankkeessa mukana olevat oppilaitokset
• Etelä-Savon ammattiopisto
• Kainuun ammattiopisto
• Koulutuskeskus Tavastia
• Länsi-Uudenmaan aikuisopisto, Luksia
• Pohjois-Karjalan aikuisopisto
• Savon ammatti- ja aikuisopisto
• Ylivieskan ammattiopisto


 131274_OPH_hankelogo.jpg  

Päivitetty: 13.1.2015 tuija.kokkonen@ysao.fi