LOGIS 3

 

LOGIS 3


Projektin nimi:
LOGIS 3

Rahoituslähteet: OPH

Projektin kesto: 09.08.2012-31.12.2013

Kokonaisbudjetti: 21428 € 

Kohderyhmä:

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja asiantuntijat sekä Itä-Suomen alueen logistiikka-alan yritykset

Projektin tavoitteet:

Hanke jatkaa LOGIS 2010-2012 toimintaa, jossa kehitetään itäsuomalaisen kuljetus - ja logistiikka-alan ammatillisen koulutuksen kansainvälistä liikkuvuutta ja verkosto-osaamista opiskelija- ja opettajavaihtojen avulla. Hankkeessa hyödynnetään Transmobility - in EU-hankkeen tarjoamia kansainvälisiä kuljetusalan kursseja, esim. trukkikurssit Tanskassa.Tavoitteena on vakiinnuttaa yhteistyö kansallisessa ja kansainvälisessä verkostossa, jossa opiskelijat voivat täydentää osaamistaan kansainvälisessä toimintaympäristössäja erilaisissa oppimisympäristöissä.

Tulokset:

Toimiva Itä-suomi-verkosto

LOGIS-mennään bussilla –jaksojen tarkistuslista tiedonkulun ja valmennuksen yhdenmukaistamiseksi ja tukemiseksi. Tiedot Poveri-hankkeen nettisivuille.

Yhteistyötahot Suomessa:

Savon ammatti- ja aikuisopisto, Etelä-Savon, Joensuun ja Savonlinnan ammattiopistot .Autoliikenteen työnantajaliitto, Suomen kiitoautot, Savon Kuljetus

Yhteistyötahot ulkomailla:

Syddansk Ehvervsskole, Odense, Tanska
Fredericia EUC Lillebaelt, Tanska
Hansenberg, Tanska
Viljandi Uhentadut Kutsekeskool, Viro
Sec. Vocational and Technical School Bezigrad-Ljubljana, Slovenia
Solski Center Celje , Slovenia

Yhteyshenkilö: Irja Nenola, kansainvälisten asioiden koordinaattori, Savon ammatti- ja aikuisopisto irja.nenola@sakky.fi

Raija Perälä, Ylä-Savon Ammattiopisto, kansainvälisten asioiden koordinaattori
Ylä-Savon ammattiopisto raija.perala@ysao.fi +358400792821

Päivitetty: 29.1.2015 tuija.kokkonen@ysao.fi