LATUVA-hanke

LATUVA- laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen -hanke

Kesto

21.5.2014 - 31.12.2015

Budjetti

18 665 €

Rahoittaja

Opetushallitus

Hankevastaava

Natalia Hurri, natalia.hurri@ysao.fi, 0400 793199

Kohderyhmä:

Pääkohderyhmänä ovat ammatilliseen aikuiskoulutukseen hakeutuneet maahanmuuttajataustaiset opiskelijat. Lisäkohderyhmiä ovat ed. mainittujen opiskelijoiden työpaikkakouluttajat, työyhteisö, valmistavan koulutuksen opettajat sekä tarpeen mukaan oppisopimustoimiston henkilöstö, tutkintotilaisuuksiin osallistuvat arvioijat ja muut mahdolliset sidosryhmät.

Projektin tavoitteet:


• Maahanmuuttajien oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Kielikoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteensovittaminen ja työpaikalla tapahtuvan kielikoulutuksen kehittäminen.
• Vahvistaa opiskelijoiden heidän sekä kielellisiä että työelämävalmiuksia varmistaen näin tutkintotilaisuuksien onnistuminen ja tutkinnon suorittaminen.
• Kehittää toimintamalleja työpaikalla tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen, joita hyödynnetään suomen kielen ja ammatillisen koulutuksen yhteensovittamisessa.
• Edistää eri toimijoiden verkostomaista toimintaa, edistää yhteisöllisyyttä ja innovatiivisuutta tukevien verkostorakenteiden syntymistä sekä kehittää jakamisen kulttuuria ja luo puitteet oppilaitosrajat ylittävälle toimintatapojen hyödyntämiselle.
• Työpaikkakoulututtajalle / työyhteisölle tuotetaan räätälöity alkuvaiheen koulutus maahanmuuttajaopiskelijan tukemiseen ja ohjaukseen. Tarvittaessa alkuvaiheen koulutusta tarjotaan myös ammatillisen koulutuksen opettajille sekä tutkintotilaisuuksiin osallistuville arvioijille.
Tulokset: Kukin toimija tuottaa toimintamallin työpaikalla tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen. Verkosto luo yhdessä sähköiset pilotointien arviointilomakkeet toimintamallien arviointiin. Tuotetaan alakohtaisia aloituskoulutuspaketteja, joista toimijat räätälöivät ne materiaaleiksi työpaikkakoulututtajille / työyhteisöille sekä maahanmuuttajaopiskelijoiden tukemiseen ja ohjaukseen.

Yhteistyötahot:

Hanketta toteuttaa itäsuomalainen verkosto, johon kuuluvat Savon ammatti- ja aikuisopisto, Ylä-Savon ammattiopisto, Etelä-Savon ammattiopisto, Pohjois-Karjalan opisto ja ammattiopisto Niittylahti ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto.

Tuotokset:

Projektien tuotokset sivulta: http://ysao.fi/Suomeksi/Info/Kehittamispalvelut/Projektien-tuotokset/LATUVA--hankkeen-tuotokset

Päivitetty: 14.1.2016 tuija.kokkonen@ysao.fi