LAAKA II

 

LAAKA - Laadukkaat kansainväliset työssäoppimiskohteet

Rahoituslähteet: OPH

Projektin kesto: 1.8.2014 - 31.12.2015

Kokonaisbudjetti: 24 000,00 €
 

Kohderyhmä:

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja asiantuntijat
 

Tavoitteet:

Kehittää ja toteuttaa opetussuunnitelmien perusteiden mukaisia laadukkaita, ulkomailla suoritettavia työssäoppimisjaksoja osana kansainvälistä ammatillista kilpailutoimintaa

Tarjota koulutuksen järjestäjille ja opettajille mahdollisuuksia osallistua kansainvälisiin työelämäjaksoihin ja kehittää ammattiosaamistaan muuttuvan työelämän tarpeiden mukaisesti
 

Tulokset:

Hanketietoutta levitetään Taitaja Turku 2015 kilpailujen yhteydessä sekä Euroskills -kilpailujen yhteydessä. Lisäksi dynamoamken ja skillsfinlandin portaaleissa.
 

Yhteistyötahot :

16 suomalaista ammatillista oppilaitosta sekä yritysyhteistyökumppaneita.
 

Yhteyshenkilö:

Matti Haapanen, hankekoordinaattori, Turun ammatti-instituutti
matti.haapanen@turku.fi

Raija Perälä, Ylä-Savon ammattiopisto
kansainvälisten asioiden koordinaattori
raija.perala@ysao.fi

Päivitetty: 30.12.2016 tuija.kokkonen@ysao.fi